(MALAY) QURAN
111 - AL-MASAD
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
        
1. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama;
2. Hartanya dan segala yang diusahakannya, tidak dapat menolongnya.
3. Dia akan menderita bakaran api Neraka yang marak menjulang.
4. Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api.
5. Di lehernya sejenis tali, dari tali-tali yang dipintal.