Meal Seç / Sure Seç

AL - A'S'R Suresi

(SWAHILI) QURAN


103 - AL - A'S'R
KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU.
        
1. Naapa kwa Zama!
2. Hakika binaadamu bila ya shaka yumo katika khasara,
3. Ila wale walio amini, na wakatenda mema, na wakausiana kwa haki, na wakausiana kusubiri.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: