Meal Seç / Sure Seç

AL - BALAD Suresi

(SWAHILI) QURAN


90 - AL - BALAD
KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU.
        
1. Naapa kwa Mji huu!
2. Nawe unaukaa Mji huu.
3. Na naapa kwa mzazi na alicho kizaa.
4. Hakika tumemuumba mtu katika taabu.
5. Ati anadhani hapana yeyote ataye muweza?
6. Anasema: Nimeteketeza chungu ya mali.
7. Ati anadhani ya kuwa hapana yeyote anaye mwona?
8. Kwani hatukumpa macho mawili?
9. Na ulimi, na midomo miwili?
10. Na tukambainishia zote njia mbili?
11. Lakini hakujitoma kwenye njia ya vikwazo vya milimani.
12. Na nini kitakujuvya ni nini njia ya vikwazo vya milimani?
13. Kumkomboa mtumwa;
14. Au kumlisha siku ya njaa
15. Yatima aliye jamaa,
16. Au masikini aliye vumbini.
17. Tena awe miongoni mwa walio amini na wakausiana kusubiri na wakausiana kuhurumiana.
18. Hao ndio watu wa kheri wa kuliani.
19. Lakini walio zikataa Ishara zetu, hao ndio watu wa shari wa kushotoni.
20. Juu yao utakuwa Moto ulio fungiwa kila upande.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: