Meal Seç / Sure Seç

AL - INSAN Suresi

(SWAHILI) QURAN


76 - AL - INSAN
KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU.
        
1. Hakika kilimpitia binaadamu kipindi katika zama ambacho kwamba hakuwa kitu kinacho tajwa.
2. Hakika Sisi tumemuumba mtu kutokana na mbegu ya uhai iliyo changanyika, tumfanyie mtihani. Kwa hivyo tukamfanya mwenye kusikia, mwenye kuona.
3. Hakika Sisi tumembainishia Njia. Ama ni mwenye kushukuru, au mwenye kukufuru.
4. Hakika Sisi tumewaandalia makafiri minyororo na pingu na Moto mkali.
5. Hakika watu wema watakunywa katika vinywaji vilivyo changanyika na kafuri,
6. Ni chemchem watakao inywa waja wa Mwenyezi Mungu, wakiifanya imiminike kwa wingi.
7. Wanatimiza ahadi, na wanaiogopa siku ambayo shari yake inaenea sana,
8. Na huwalisha chakula, juu ya kukipenda kwake, masikini, na yatima, na wafungwa.
9. Hakika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa Mwenyezi Mungu. Hatutaki kwenu malipo wala shukrani.
10. Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu Mlezi hiyo siku yenye shida na taabu.
11. Basi Mwenyezi Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo, na atawakutanisha na raha na furaha.
12. Na atawajazi Bustani za Peponi na maguo ya hariri kwa vile walivyo subiri.
13. Humo wataegemea juu ya viti vya enzi, hawataona humo jua kali wala baridi kali.
14. Na vivuli vyake vitakuwa karibu yao, na mashada ya matunda yataning'inia mpaka chini.
15. Na watapitishiwa vyombo vya fedha na vikombe vya vigae,
16. Vya fedha safi kama kiyoo, wamevipima kwa vipimo.
17. Na humo watanyweshwa kinywaji kilicho changanyika na tangawizi.
18. Hiyo ni chemchem iliyo humo inaitwa Salsabil.
19. Na watawazungukia kuwatumikia wavulana wasio pevuka, ukiwaona utawafikiri ni lulu zilizo tawanywa.
20. Na utakapo yaona, utakuwa umeona neema na ufalme mkubwa.
21. Juu yao zipo nguo za hariri laini za kijani kibichi, na hariri nzito ya at'ilasi. Na watavikwa vikuku vya fedha, na Mola wao Mlezi atawanywesha kinywaji safi kabisa.
22. Hakika haya ni malipo yenu; na juhudi zenu zimekubaliwa.
23. Hakika Sisi tumekuteremshia Qur'ani kidogo kidogo.
24. Basi ngojea hukumu ya Mola wako Mlezi wala usimt'ii miongoni mwao mwenye dhambi au mwenye kufuru.
25. Na likumbuke jina la Mola wako Mlezi asubuhi na jioni;
26. Na usiku msujudie Yeye, na umtakase usiku, wakati mrefu.
27. Kwa hakika watu hawa wanapenda maisha ya kidunia, na wanaiacha nyuma yao siku nzito.
28. Sisi tumewaumba, na tukavitia nguvu viungo vyao. Na tukitaka tutawabadilisha mfano wao wawe badala yao.
29. Hakika haya ni mawaidha; basi anaye taka atashika Njia ya kwenda kwa Mola wake Mlezi.
30. Wala hamwezi kutaka ila atakapo Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye ilimu, Mwenye hikima.
31. Humuingiza amtakaye katika rehema yake. Na wenye kudhulumu amewawekea adhabu iliyo chungu.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: