Meal Seç / Sure Seç

AL - INSHIQAAQ Suresi

(SWAHILI) QURAN


84 - AL - INSHIQAAQ
KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU.
        
1. Itapo chanika mbingu,
2. Na ikamsikiliza Mola wake Mlezi, na ikapasiwa kumsikiliza,
3. Na ardhi itakapo tanuliwa,
4. Na kuvitoa vilivyo kuwa ndani yake, ikawa tupu,
5. Na ikamsikiliza Mola wake Mlezi, na ikapasiwa kumsikiliza,
6. Ewe mtu! Hakika wewe unajikusuru kwa juhudi kumwendea Mola wako Mlezi, basi utamkuta.
7. Ama atakaye pewa daftari lake kwa mkono wa kulia,
8. Basi huyo atahisabiwa hisabu nyepesi,
9. Na arudi kwa ahali zake na furaha.
10. Na ama atakaye pewa daftari lake kwa nyuma ya mgongo wake,
11. Basi huyo ataomba kuteketea.
12. Na ataingia Motoni.
13. Hakika alikuwa furahani kati ya jamaa zake.
14. Huyo hakika alidhani kuwa hatarejea tena.
15. Kwani? Hakika Mola wake Mlezi alikuwa akimwona!
16. Basi ninaapa kwa wekundu wa jua linapo kuchwa,
17. Na kwa usiku na unavyo vikusanya,
18. Na kwa mwezi unapo pevuka,
19. Lazima mtapanda t'abaka kwa t'abaka!
20. Basi wana nini hawaamini?
21. Na wanapo somewa Qur'ani hawasujudu?
22. Bali walio kufuru wanakanusha tu.
23. Na Mwenyezi Mungu anajua wanayo yadhamiria.
24. Basi wabashirie adhabu chungu!
25. Isipo kuwa wale walio amini na wakatenda mema; hao watakuwa na ujira usio malizika.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: