Meal Seç / Sure Seç

Al-'Adiyât Suresi

(BOSNIAN) QURAN


100 - Al-'Adiyât
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Tako mi onih koji dah}u}i jure
2. pa varnice vrcaju,
3. i zorom napadaju,
4. i di`u tada pra{inu
5. pa u njoj u gomilu upadaju –
6. ~ovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan
7. i sam je on toga, doista, svjestan,
8. i on je, zato {to voli bogatstvo – radi{a.
9. A zar on ne zna da }e, kada budu o`ivljeni oni koji su u grobovima
10. i kad izi|e na vidjelo ono {to je u srcima,
11. Gospodar njihov toga Dana sigurno sve znati o njima.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: