Meal Seç / Sure Seç

AL-AHZAAB (Liittoutuneidensuura) Suresi

(FINNISH) QURAN


33 - AL-AHZAAB (Liittoutuneidensuura)
Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,
        
1. Oi Profeetta, täytä tarkoin velvollisuutesi Jumalaa kohtaan äläkä mukaudu uskottomien ja tekopyhien toivomuksiin; onhan Jumala totisesti tietävä, viisas;
2. ja noudata Herralta saamiasi ilmoituksia; Jumala totisesti tietää tekosi;
3. sekä luota Jumalaan, Jumalan suojelus on täysin riittävä.
4. Jumala ei ole pannut kenenkään luomansa ihmisen rintaan kahta sydäntä eikä Hän ole luonut vaimojanne yhtäläisiksi äitienne kanssa, vaikkakin te hylkäätte vaimojanne vertaamalla äiteihinne; ei Hän liioin ole tehnyt todellisia poikianne niistä, jotka olette pojiksenne ottaneet - senhän teette vain suunne sanoilla, jota vastoin Jumala (luomistöissään) puhuu totta ja ohjaa oikeaan.
5. Vahvista (poikien) luonnollisia sukulaisuussuhteita isiinsä, sillä se on otollisempaa Jumalalle, mutta jos et tunne heidän oikeita isiään, pidä heitä uskonveljinä ja ystävinä; ei lueta syyksenne, jos te näissä asioissa erehdytte, paitsi milloin tahallanne niin teette; sillä Jumala on anteeksiantava, laupias.
6. Profeetta on uskovaisia lähempänä kuin nämä ovat toisiansa, ja profeetan vaimot ovat kuin äidit heille. Jumalan säädökset myöntävät luonnollisille sukulaisille paremman perimisoikeuden omaisten suhteen kuin uskonveljille tahi kodeistaan paenneille; kuitenkin voitte jättää perintöosuuksia ystävillennekin - näin on sanottu Pyhässä Kirjassa.
7. Aikoinaan Me olemme tehnyt liiton entisten profeettain samoin kuin sinun kanssasi, Nooan, Abrahamin, Mooseksen ja Jeesuksen - Marian pojan - kanssa. Se oli luja liittosopimus.
8. Jotta Jumala sen perusteella voisi tutkia rehellisten totuutta; Hän on valmistanut epäuskoisille tuskallisen kurituksen.
9. Te, jotka uskotte, muistelkaa Jumalan suosiota teitä kohtaan, silloin kun vihollisjoukot hyökkäsivät päällenne ja Me niitä vastaan lähetimme tuiman tuulen ja (enkelien) joukot, joita ette nähneet: Jumala tietää, mitä teille tapahtuu.
10. Vihollisenne hyökkäsivät kimppuunne ylängöltä ja laaksosta, ja teiltä silmät samenivat, sydän nousi kurkkuun ja te aioitte ajatella kaikenlaista Jumalasta.
11. Silloin koetettiin uskovaisia ankaralla koettelemuksella.
12. Tekopyhät ja heikkosydämiset alkoivat parjata: »Jumala ja Hänen sananjulistajansa lupailivat meille (voittoa) vain pettääkseen meitä.»
13. l3. Eräät heistä sanoivat: »Jasripin kansa, tämä ei ole teidän paikkanne (taistellaksenne), vaan palatkaa koteihinne!» Ja osa heistä pyysi profeetalta lupaa sanoen: »Varmasti meidän kotimme ovat vaarassa», vaikka ne eivät olleet vaarassa, - he vain halusivat paeta pois.
14. Mutta jos muslimien viholliset olisivat tulleet muulla tavoin (kaupunkiin) ja kehoittaneet näitä yhtymään heidän sotajuoneensa, nämä olisivat varmasti sen tehneet, jopa seuranneet heitä ulos kaupungistakin.
15. Ja kuitenkin he olivat aikaisemmin antaneet Jumalalle lupauksen, etteivät käänny pakoon; ja heidän on vastattava lupauksestaan Jumalalle.
16. Sano: »Ei teille ole hyötyä siitä, että yritätte paeta kuolemaa ja taistelua, sillä joka tapauksessa annetaan teille vain vähän armonaikaa.»
17. Sano: »Kenet löydätte, joka estäisi Jumalan teille pahaakin tekemästä, jos Hän niin tahtoisi, mutta Hänhän tarkoittaa teille hyvää.» Eivät he löydä itselleen ketään suojelijaa eivätkä auttajaa paitsi Jumalan.
18. Totisesti, Jumala tuntee ne keskuudestanne, jotka estelevät muita ja jotka sanovat veljilleen: »Liittykää meihin!» Tällaiset eivät tule taistelutovereiksemme kuin näön vuoksi,
19. ollen kaikessa kitsaita muslimeja kohtaan; mutta kun kauhun aika tulee, saatte nähdä, miten he teihin tuijottavat ja heidän silmänsä pyörivät kuin kuoleman kielissä olevien; ja kun vaara on ohi, he soimaavat teitä terävällä kielellään ja kitsastelevat kaikessa, mitä heiltä riittäisi. Nämä eivät usko, ja siksi on Jumala tehnyt tyhjäksi heidän tekonsa, sillä se on helppoa Jumalalle.
20. He eivät uskoneet vihollisten tulevan, ja jos nämä tulisivat, he mieluummin asuisivat erämaan arabialaisten tykönä, ja jos he sattuisivat olemaan teidän keskuudessanne, he eivät taistelisi kuin vähän, näön vuoksi.
21. Jumalan sananjulistaja on teille todella erinomainen esikuva, jokaiselle, joka luottaa Jumalaan, uskoo viimeiseen päivään ja alinomaa muistelee Jumalaa.
22. Kun uskovaiset näkivät liittoutuneet, he sanoivat: »Nyt tapahtuu se, mitä Jumala ja hänen sananjulistajansa meille ennustivat; Jumala ja Hänen sananjulistajansa ovat puhuneet totta.» Ja tämä vain vahvisti heidän uskoaan ja kuuliaisuuttaan.
23. Oikeauskoisia ovat ne, jotka ovat uskollisia liitolleen Jumalan kanssa; samoin ne, jotka pitävät lupauksensa, ja ne, jotka odottavat Jumalan lupausten täyttymistä; nämä eivät ole muuttuneet;
24. Jumala voi palkita totuudellisia heidän totuudestaan ja kurittaa teeskentelijöitä mielensä mukaan tahi kääntyä heidän puoleensa laupeudessaan; sillä Jumala on anteeksiantava, laupias.
25. Jumala torjui uskottomien raivoisan hyökkäyksen; he eivät voittaneet mitään, ja Jumala oli oikeauskoisten suojana taistelussa, sillä Hän on väkevä ja mahtava.
26. Hän masensi nekin, jotka olivat saaneet kirjoituksen, ja kylvi kauhua heidän sydämiinsä; osan heistä te tapoitte ja loput otitte vangiksi.
27. Ja Hän antoi teille perinnöksi heidän maansa, asumuksensa, omaisuutensa ja nekin alueet, joihin jalkanne eivät vielä ole astuneet, sillä Jumalalla on valta yli kaiken.
28. Profeetta, sano vaimoillesi: »Jos te halajatte tämän maailman menoa ja koreutta, niin tulkaa, minä mittaan teille elatusvaroja ja lähetän teidät kuten tapa vaatii,
29. mutta jos te ikävöitte Jumalaa, Hänen sananjulistajaansa ja viimeisen päivän asumuksia, on Jumala totisesti valmistanut runsaan palkinnon niille te'istä, jotka hyvää tekevät.
30. Te Profeetan vaimot! Ken ikinä teistä julkeasti loukkaa säädyllisyyttä, hänen rangaistuksensa on oleva kaksinkertainen, sillä se on helppo asia Jumalalle.
31. Mutta ne teistä, jotka ovat kuuliaisia Jumalalle ja Hänen sananjulistajalleen sekä tekevät hyvää, saavat Meiltä kahdenkertaisen palkan; Me olemme valmistanut heille ihanan osan.
32. Profeetan vaimot! Te ette ole muiden naisten kaltaisia: jos otatte asemastanne vaarin, älköön puheenne olko hempeätä, jottei se olisi kenellekään kiusaukseksi, vaan käyttäkää sopivaa puhetta.
33. Ja pysytelkää asunnoissanne älkääkä somistako itseänne entisen pimeyden ajan koruilla; harjoittakaa hartautta, antakaa almuja ja totelkaa Jumalaa sekä hänen sananjulistajaansa. Jumala vain tahtoo poistaa teistä kaiken saastan, te Profeetan perhekunta, ja puhdistaa teidät sisimpäänne asti.
34. Ja pitäkää mielessänne Jumalan ilmoitukset ja viisaus, jota teille on kodeissanne julkiluettu; Jumala on totisesti tarkkanäköinen, kaikkitietävä.
35. Jumala on valmistanut anteeksiannon ja runsaan palkan kaikille (Islaamiin) alistuville miehille ja naisille, uskoville miehille ja naisille, kuuliaisille miehille ja naisille, totuudellisille miehille ja naisille, kärsiville miehille ja naisille, sävyisille miehille ja naisille, almuja antaville miehille ja naisille, paastoaville miehille ja naisille, siveille miehille ja naisille, miehille ja naisille, jotka alinomaa Jumalaa muistavat.
36. Ei ole oikeauskoisella miehellä eikä naisella valinnan varaa sellaisessa asiassa, jonka Jumala ja hänen sananjulistajansa ovat jo ratkaisseet ; kuka ikinä on tottelematon Jumalalle ja Hänen sananjulistajalleen, hän ilmeisesti kulkee harhaan.
37. Hänelle (Zaidille), joka oli Jumalan ja sinun omassa suosiossasi, sinä sanoit: »Pidä vaimosi luonasi ja noudata tarkoin velvollisuuksiasi Jumalaa kohtaan!» Ja sinä salasit sydämeesi sen, minkä Jumala sitten toi valoon , ja sinä pelkäsit ihmisten mielipidettä, vaikka Jumalalla oli parempi oikeus vaatia, että sinä Häntä pelkäisit. Mutta kun Zaidilta oli mennyt kaikki halu elää hänen kanssaan, Me annoimme hänet sinulle vaimoksi, jotta uskovaisille ei olisi synniksi ottaa aviokseen ottopoikiensa vaimoja, joihin nämä ovat kyllästyneet; sillä Jumalan säädöstä on noudatettava.
38. Eikä voi olla siinä vääryyttä, että Profeetta menettelee niin kuin Jumala on käskenyt; näin Jumala suhtautui entisiinkin Profeettoihin, Jumalan käsky on ehdoton säädös.
39. Jumala pitää huolen niistä, jotka julistavat Hänen käskyjään, pelkäävät Häntä, mutta eivät pelkää ketään muita kuin Jumalaa.
40. Muhammed ei ole kenenkään miehenne isä, vaan Hän on Jumalan sananjulistaja ja profeetoista viimeinen, heidän sinettinsä. Jumala on kaikkitietävä.
41. Te, jotka uskotte, muistakaa Jumalaa, muistelkaa Häntä alinomaa
42. ja ylistäkää Häntä aamuin illoin!
43. Hän lähettää teille siunauksensa, ja samoin tekevät Hänen enkelinsä, jotta Hän voisi ohjata teidät pimeydestä valoon; Hän on laupias uskovaisille.
44. Sinä päivänä, jolloin he kohtaavat Hänet, he tervehtivät häntä sanalla: »Rauha!» ja Hän on valmistanut heille ihanan palkinnon.
45. Profeetta, Me olemme totisesti lähettänyt sinut todistajaksi, hyvän sanoman tuojaksi ja varoittajaksi
46. kutsumaan Jumalan luo Hänen luvallaan ja olemaan palavana soihtuna.
47. Sinun on julistettava uskovaisille hyvää sanomaa, että heitä odottaa suuri armo Jumalan luona.
48. Älä sopeudu uskottomien ja tekopyhien kanssa, jätä huomiotta heidän väärämielisyytensä, luota yksin Jumalaan, jonka voima riittää suojelemaan sinua.
49. Uskovaiset, kun otatte itsellenne uskovaisia vaimoja ja sitten eroatte heistä ryhtymättä heihin, niin teidän ei heidän suhteensa tarvitse noudattaa määräaikaa, vaan luovuttakaa heille elatusvaroja ja erotkaa heistä kuten tapa vaatii.
50. Profeetta, Me olemme totisesti vahvistanut sinun laillisiksi vaimoiksesi kaikki ne, joille olet myöntänyt lesken osuudet, sekä ne, jotka omistat Jumalan antamina orjattarina sotasaaliista, sekä setäsi tyttäret ja isäsi sisaren tyttäret, myöskin enosi tyttäret ja äitisi sisarten tyttäret, jotka kanssani pakenivat vainottuina uskonnon vuoksi; samoin on laillinen vaimosi sellainen uskovainen nainen, joka pyrkii avioliittoon kanssasi, mikäli suostut naimaan hänet. Nämä säädökset ovat nimenomaan sinua, mutta eivät muita uskovaisia varten; me tiedämme hyvin, mitä olemme heille säätänyt vaimoista ja orjattarista. Älköön siis mikään parjaus sinuun koskeko; Jumala on anteeksiantava, laupias.
51. Sinä saat syrjäyttää heistä kenet tahdot ja lähestyä ketä suvaitset, jopa niitäkin, joita aikaisemmin olet vieronut, eikä siitä kenelläkään ole sanottavaa; tämä kohtelu on sopivinta, jotta eivät heidän silmänsä kostuisi eivätkä he murehtisi, ja jotta he kaikki tyytyisivät siihen, mitä tahdot heille suoda. Jumala tietää, mitä on sydämissänne, sillä Jumala on tietävä, pitkämielinen.
52. Tämän jälkeen sinun ei ole sallittu ottaa itsellesi naisia eikä vaihtaa vaimojasi uusiin, vaikka näiden kauneus sinua miellyttäisi, vaan sinun on tyydyttävä laillisiin vaimoihisi; Jumala pitää kaikesta vaarin.
53. Uskovaiset, ellei lupaa ole annettu, älkää käykö Profeetan taloon aterialle, älkääkä odotelko hänen ruokansa valmistumista, mutta jos teidät on kutsuttu, käykää sisään ja aterioituanne hajaantukaa, pyrkimättä liikaan tuttavallisuuteen. Tämä kaikki vaivaa Profeettaa; häntä ujostuttaa sanoa sitä teille, mutta Jumala ei teitä jätä vaille totuutta. Ja kun yleensä heiltä jotakin pyydätte, tehkää se telttaverhon ulkopuolelta. Tämä on soveliain käyttäytyminen teidän ja heidän sydämensä vuoksi. Ei teidän sovi häiritä Jumalan sananjulistajaa eikä liioin koskaan ottaa hänen entisiä vaimojaan avioksi, sillä se on totisesti viheliäistä Jumalan silmissä.
54. Jumala näkee kaikki, mitä teette julkisesti tai salassa.
55. Profeetan vaimoja kohtaan ei ole moittimisoikeutta heidän isillään eikä pojillaan enempää kuin heidän veljillään, veljiensä pojilla, sisartensa pojilla, vielä vähemmän heidän heimonsa naisilla tai orjattarilla. Tästä Jumalan määräyksestä on pidettävä vaari, sillä Jumala kelpaa kaiken todistajaksi.
56. Totisesti Jumala ja Hänen enkelinsä siunaavat Profeettaa; uskovaiset, rukoilkaa (Jumalan) siunausta hänelle ja tervehtikää häntä arvonsa mukaisesti.
57. Ne, jotka puhuvat pahaa Jumalasta ja Hänen sananjulistajastaan, Jumala on kironnut tässä maailmassa ja tulevassa elämässä sekä valmistanut heille häpeällisen rangaistuksen.
58. Ne, jotka aiheettomasti puhuvat pahaa uskovista miehistä ja uskovista naisista, ovat vikapäitä panetteluun ja julkeaan syntiin.
59. Profeetta, sano vaimoillesi ja tyttärillesi ja uskovaisille naisille, että heidän tulee hunnuttaa kasvonsa; näin on sopivinta, jotta heidät kunniallisiksi naisiksi huomataan, niin ettei heitä tunkeilevasti lähestytä; Jumala on kaikessa viisas ja laupias.
60. Jos teeskentelijät, sydämessään vilpilliset ja kaupungin yllyttäjät eivät lakkaa pahuutta levittämästä, Me totisesti annamme sinulle vallan heidän suhteensa, niin etteivät he kauankaan saa olla naapureinasi kaupungissa;
61. sellaiset joutuvat maanpakoon, ja missä ikinä heidät tavataan, heidät pidätetään ja armotta tapetaan.
62. Näin on Jumala menetellyt ennen muinoin, etkä tule havaitsemaan Hänen tapojensa muuttuneen.
63. Ihmiset kysyvät sinulta, milloin tämä tapahtuu; sano: »Vain Jumala tietää ajan.» Miten saisin teidät tajuamaan, että hetki voi olla lähellä?
64. Totisesti Jumala on kironnut uskottomat ja valmistanut heille polttavan tulen,
65. jossa heidän tuskansa kestävät eivätkä he löydä ketään suojelijaa eivätkä auttajaa.
66. Sinä päivänä, jolloin heidän kasvonsa painetaan tuleen, he voihkivat: »Voi, jospa olisimme totelleet Jumalaa ja sananjulistajaa!»
67. Ja he sanovat: »Herra, mehän olimme kuuliaisia johtajillemme ja suurmiehillemme, ja nämä johtivat meidät harhaan oikealta tieltä.
68. Herra, määrää heille kahdenkertainen rangaistus ja anna kauhean kirouksen kohdata heitä!»
69. Uskovaiset, älkää olko niiden kaltaisia, jotka puhuivat pahaa Mooseksesta. Mutta Jumala puhdisti hänet heidän parjauksistaan, koska hän oli Jumalalle otollinen.
70. Uskovaiset, täyttäkää tarkoin velvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja puhukaa totuuden sanoja,
71. jotta hän sallisi töidenne onnistua ja antaisi anteeksi hairahduksenne; jokainen, joka tottelee Jumalaa ja Hänen sananjulistajaansa, saavuttaa varmasti suuren onnen.
72. Totisesti, Me panimme luottamuksemme taivaisiin ja maahan ja vuoriin, eivätkä ne pettäneet sitä, vaan pelolla sitä toteuttavat, mutta ihminen ei ole osoittautunut sen arvoiseksi, vaan on uskottomuudessaan typerä väärintekijä,
73. joten Jumala on rankaiseva ulkokultaisia miehiä ja naisia, monijumalaisia miehiä ja naisia, mutta Jumala kääntyy laupeudessaan oikeauskoisiin miehiin ja naisiin, sillä Jumala on anteeksiantava, laupias.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: