Meal Seç / Sure Seç

AL-HUJURAAT (Sisähuoneidensuura) Suresi

(FINNISH) QURAN


49 - AL-HUJURAAT (Sisähuoneidensuura)
Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,
        
1. Te, jotka uskotte, älkää estäkö Jumalan ja Hänen sananjulistajansa läsnäoloa, vaan pitäkää huoli velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan. Totisesti, Jumala on kuuleva, tietävä.
2. Te, jotka uskotte, älkää korottako ääntänne profeetan äänen yli älkääkä puhuko hänelle niin äänekkäästi, kuin puhutte toinen toisillenne, jotta tekojanne ei huomaamattanne tehtäisi tyhjiksi.
3. Totisesti ne, jotka alentavat äänensä Jumalan sananjulistajan edessä, ovat niitä, joiden sydäntä Jumala on koetellut pahan vastustamisessa; he saavat anteeksiannon ja suuren palkinnon.
4. Useimmat niistä, jotka kutsuvat sinua pois sisähuoneista, ovat totisesti ymmärrystä vailla.
5. Ja jos he odottaisivat kärsivällisesti siksi, kunnes sinä tulet heidän luokseen, olisi se varmasti heille parempi; niin, Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.
6. Te uskovaiset, jos jumalaton ihminen tulee luoksenne tuoden jonkin sanoman, niin tutkikaa sitä tarkoin, ettette tietämättänne vahingoittaisi ihmisiä ja sitten saisi katua, mitä olette tehneet.
7. Tietäkää, että keskuudessanne on Jumalan sananjulistaja! Jos hän tottelisi teitä monessa asiassa, te totisesti joutuisitte ahdinkoon, mutta Jumala on tehnyt uskon teille rakkaaksi ja saattanut sen sydämissänne ihanaksi. Hän on myös tehnyt teille epäuskon, rikkomuksen ja tottelemattomuuden inhottavaksi, nämä ovat oikean tien seuraajia
8. Jumalan armosta ja suosiosta; Jumalan on tieto, viisaus.
9. Ja jos kaksi uskovaisten ryhmää joutuu riitaan, tehkää sovinto heidän välilleen. Mutta jos toinen niistä menettelee väärin toista kohtaan, taistelkaa väärintekijää vastaan siksi, kunnes hän jälleen mukautuu Jumalan käskyyn; jos hän taipuu tähän, tehkää heidän välillään oikeudenmukainen sovinto ja toimikaa tasapuolisesti. Totisesti, Jumala rakastaa niitä, jotka noudattavat oikeutta.
10. Uskovaiset ovat veljiä; tehkää sentähden sovinto veljienne kanssa ja huolehtikaa velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan, jotta armo tulisi osaksenne.
11. Te, jotka uskotte, älkää antako ihmisten nauraa toisilleen, olkoonpa, että he ovat näitä parempia; älkööt naiset naurako toisille naisille, vaikka olisivatkin parempia kuin nämä. Älkää etsikö vikoja toisistanne älkääkä kutsuko toisianne pilkkanimillä. Kurjaa on joutua huonoon huutoon, uskon omaksumisen jälkeen, ja ne, jotka eivät käänny, ovat jumalattomia.
12. Te, jotka uskotte, karttakaa pahoja luuloja, sillä epäileminen on totisesti joissakin tapauksissa synti. Älkää vakoilko älkääkä panetelko toisianne! Haluaako joku teistä syödä kuolleen veljensä lihaa? Sitä kyllä inhoatte. Huolehtikaa velvollisuuksistanne Jumalaa kohtaan! Jumala on armahtavainen ja laupias.
13. Ihmiset, Me olemme totisesti luonut teidät miehestä ja naisesta ja jakanut teidät heimoihin ja sukuihin, jotta tuntisitte toinen toisenne. Arvokkain teistä Jumalan tykönä on se, joka parhaiten pitää huolen velvollisuudestaan. Jumala on totisesti tietävä, tajuava.
14. Erämaan asukkaat sanovat: »Me uskomme»; sano: »Te ette usko, vaan sanotte: 'Alistumme', mutta usko ei ole vielä voittanut sydämiänne. Kuitenkin, jos te tottelette Jumalaa ja Hänen sananjulistajaansa, Hän ei ota teoistanne mitään pois. Totisesti on Jumala anteeksiantava ja laupias.»
15. Uskovaisia ovat vain ne, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen sananjulistajaansa eivätkä epäile, vaan panevat alttiiksi omaisuutensa ja henkensä ponnistellessaan Jumalan tiellä; nämä ovat vanhurskaita.
16. Sano: »Tekö saatatte Jumalan tietoon uskontonne, vaikka Jumala tietää kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä? Jumala on kaikkitietävä.»
17. He luulevat saattavansa sinut kiitollisuuden velkaan kääntymällä muslimeiksi. Sano: »Älkää sitoko minua velvoituksiin islaamillanne. Ei, pikemmin olette te velkaa Jumalalle siitä, että Hän ohjaa teidät uskoon, jos rakastatte totuutta.»
18. Jumala tuntee totisesti näkymättömät asiat taivaassa ja maan päällä; Jumala näkee, mitä te teette.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: