Meal Seç / Sure Seç

Al-Humazah Suresi

(BOSNIAN) QURAN


104 - Al-Humazah
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Te{ko svakom klevetniku-podrugljivcu,
2. koji blago gomila i prebrojava ga,
3. i misli da }e ga blago njegovo besmrtnim u~initi!
4. A ne valja tako! On }e sigurno biti ba~en u d`ehennem!
5. A zna{ li ti {ta je d`ehennem?-
6. Vatra Allahova razbuktana,
7. koja }e do srca dopirati.
8. Ona }e iznad njih biti zatvorena,
9. plamenim stubovima zasvo|ena.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: