Meal Seç / Sure Seç

AL-JATHIYA (Polvistumisensuura) Suresi

(FINNISH) QURAN


45 - AL-JATHIYA (Polvistumisensuura)
Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,
        
1. Ylistetty, kunnian Jumala!
2. Kirjoituksen on ilmoittanut Jumala, mahtava, viisas.
3. Totisesti on taivaassa ja maan päällä merkkejä uskoville.
4. Teidän oma luomisenne ja eläimet, joita Hän levittää ympäri maata, ovat tunnusmerkkejä ihmisille, joilla on varmuus.
5. Yön ja päivän vaihtelu, sade, jonka Jumala lähettää pilvistä ja jolla Hän virvoittaa kuihtuneen maan, sekä tuulten vaihtelut ovat tunnusmerkkejä ihmisille, joilla on ymmärrystä.
6. Nämä ovat Jumalan tunnusmerkkejä, jotka Me ilmoitamme sinulle totuudessa, mutta mihin sanomaan uskoisivat he Jumalan ja Hänen ilmoitustensa jälkeen?
7. Voi kaikkia syntisiä valehtelijoita,
8. jotka kuulevat Jumalan ilmoitukset lausuttavan itselleen, mutta sitten ylpeydessään paatuvat eivätkä ole niitä kuulevinaan! Julista siis heille sanoma tuskallisesta rangaistuksesta!
9. Ja kun he saavat kuulla jonkin ilmoituksistamme, tekevät he siitä pilkkaa; nämä tulevat saamaan häpeällisen rangaistuksen.
10. Heidän edessään on helvetti, ja siellä heitä ei lainkaan hyödytä se, mitä he ovat itselleen hankkineet, eivätkä ne, joita he Jumalan sijaan ottivat suojelijoikseen. Heitä odottaa hirveä rangaistus.
11. Tämä on oikea johdatus, ja niillä, jotka kieltävät Herransa ilmoitukset, on oleva tuskallinen rangaistus.
12. Jumala saattoi meren palvelemaan teitä, niin että alukset purjehtivat sitä myöten Hänen käskynsä mukaan, jotta te etsisitte Hänen armoaan ja antaisitte Hänelle kiitoksen.
13. Hän on myös tehnyt alamaiseksenne kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä: totisesti on tässä tunnusmerkkejä ihmisille jotka ajattelevat.
14. Sano uskoville, että he antaisivat anteeksi niille, jotka eivät pelkää Jumalan päivää, jolloin Hän palkitsee ihmiset heidän ansioittensa mukaan.
15. Jos joku tekee hyvää, koituu se hänen oman sielunsa parhaaksi, ja jos joku tekee pahaa, tulee siitä hänelle itselleen vahinkoa; sitten saatetaan teidät takaisin Herranne tykö.
16. Totisesti annoimme Israelin lapsille Pyhän Kirjan, viisauden ja profeetankutsumuksen, jakelimme heille hyvyyttä ja asetimme heidät muiden kansojen edelle.
17. Me annoimme heille myös selvät todistukset, ja he olivat erimielisiä ja toisille kateellisia vasta päästyään osallisiksi tiedosta; totisesti Herrasi on tuomitseva heidät ylösnousemuksen päivänä siitä, mistä he kiistelivät.
18. Sitten annoimme sinun seurata määrättyä suuntaa; noudata siis sitä äläkä niiden alhaisia toiveita, jotka ovat tietoa vailla!
19. Totisesti he eivät hyödytä sinua vähintäkään Jumalan edessä; jumalattomat ovat toistensa ystäviä, mutta Jumala on niiden ystävä, jotka karttavat pahaa.
20. Nämä ovat selviä todisteita ihmisille, opastus ja armo niille, joilla on varmuus.
21. Luulevatko ne, jotka ovat tehneet pahoja töitä, että kohtelen heitä samoin kuin niitä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, ja että elämä ja kuolema heille tulee olemaan samanlainen? Kehno on heidän arvostelunsa.
22. Jumala loi taivaat ja maan totuutta noudattaen, niin että jokainen sielu palkittaisiin ansionsa mukaan ja ettei kenellekään tehtäisi vääryyttä.
23. Mitä ajattelet ihmisestä, joka pitää alhaista haluaan jumalanaan ja jonka Jumala tietäen antaa harhautua, jonka korvat ja sydämen Hän sinetöi ja jonka silmät Hän peittää verholla? Kuka voi ohjata häntä paitsi Jumala? Ettekö siis tahdo noudattaa kehoitusta?
24. He sanovat myös: »Ei ole olemassa muuta kuin tämä maallinen elämämme; me elämme ja kuolemme, ja mikään muu kuin aika ei hävitä meitä.» Mutta siitä heillä ei ole mitään tietoa, he ainoastaan lausuvat arveluja.
25. Ja kun selvät ilmoituksemme sanellaan heille, on heidän vastaväitteinänsä vain tämä: »Herättäkää meille isämme takaisin, jos puhutte totta!»
26. Sano: »Jumala antaa teille elämän, sitten lähettää Hän teille kuoleman ja sitten kokoaa Hän teidät ylösnousemuksen päivänä. Tämä on varma, mutta useimmilla ihmisillä ei ole siitä tietoa.»
27. Jumalan on valta taivaassa ja maan päällä, ja sinä päivänä, jolloin hetki tulee, sinä päivänä hukkuvat ne, jotka harjoittavat vääryyttä.
28. Sinä saat nähdä kaikkien kansojen notkistavan polvensa; jokainen kansa kutsutaan pyhän kirjansa ääreen. »Tänä päivänä saatte palkan siitä, mitä olette tehneet.
29. Tämä Meidän Kirjamme sanoo teistä totuuden; totisesti, Me kirjoitimme tekonne muistiin.»
30. Mitä tulee niihin, jotka uskoivat ja tekivät hyviä töitä, ne heidän Herransa sulkee armoonsa; tämä on ylin autuus.
31. Mitä taas tulee niihin, jotka eivät uskoneet, niin »eikö Minun ilmoituksiani ole luettu teille? Mutta te olitte ylpeitä, niin, te olitte syntisiä ihmisiä.»
32. Ja kun sanottiin: »Jumalan lupaus on totisesti vanhurskas eikä tuomionhetkestä ole epäilystä», sanoitte te: »Me emme tiedä, millainen hetki se on; me emme luule sen koittavan, sillä se on vain ennakkoluuloa, eikä meillä ole siitä lainkaan varmuutta.»
33. Mutta paha, mitä he ovat tehneet, tulee heille selväksi, ja se, mitä he pilkkasivat, on kohdistuva heihin itseensä.
34. Ja heille sanotaan: »Tänään Me hylkäämme teidät, niinkuin te olitte välinpitämättömiä tämän päivän tulemisesta. Teidän olinpaikkanne on tuli, ja siellä teillä ei ole ketään auttajaa.
35. Näin käy sentähden, että te piditte Jumalan ilmoituksia pilkkana ja että maallinen elämä on houkutellut teidät harhaan.» Mutta tuona päivänä ei heitä vapahdeta eikä heille osoiteta lempeyttä.
36. Jumalalle kuuluu kaikki kiitos, taivaitten Herralle, maan Herralle, maailmojen Herralle!
37. Hänen on kunnia taivaassa ja maan päällä: Hän on mahtava, viisas.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: