Meal Seç / Sure Seç

Al-Kâfirûn Suresi

(BOSNIAN) QURAN


109 - Al-Kâfirûn
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,
2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
3. onaj koji tebe mrzi sigurno }e on bez pomena ostati.
4. 6. A vama – va{a vjera, a meni – moja!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: