Meal Seç / Sure Seç

Al-Masad Suresi

(BOSNIAN) QURAN


111 - Al-Masad
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!
2. ne}e mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono {to je stekao,
3. u}i }e on sigurno u vatru rasplamsalu,
4. i `ena njegova koja spletkari;
5. o vratu njenu bi}e u`e od li~ine usukane!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: