Meal Seç / Sure Seç

AL-MASAD Suresi

(INDONESIAN) QURAN


111 - AL-MASAD
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
        
1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.
5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: