Meal Seç / Sure Seç

AL-MUMTAHANA (Tutkinnan alaisen suura) Suresi

(FINNISH) QURAN


60 - AL-MUMTAHANA (Tutkinnan alaisen suura)
Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,
        
1. Te, jotka uskotte, älkää pitäkö Minun ja omia vihollisianne ystävinänne. Tarjoatteko heille rakkautta, vaikka he ovat jo kieltäneet totuuden, joka on tullut heidän osaksensa; ovat karkoittaneet sananjulistajan samoin kuin teidät itsennekin sentähden, että uskotte Jumalaan, Herraanne. Jos lähdette retkelle lujasti taistellen Minun asiani puolesta ja etsien Minun mielisuosiotani, osoitatteko silloin heille ystävyyttä? Minä tiedän, mitä salaatte ja mitä ilmaisette, ja jokainen teistä, joka tekee niin, on eksynyt oikealta tieltä.
2. Jos he yllättävät teidät, osoittautuvat he teidän vihollisiksenne ja suuntaavat teihin kätensä ja kielensä pahaa tarkoittaen, ja he toivoisivat teidän olevan uskottomia.
3. Ylösnousemuksen päivänä eivät läheiset suhteenne, eivät edes lapsennekaan, hyödytä teitä vähääkään; ylösnousemuksen päivänä teidät erotetaan toisistanne; Jumala näkee tekonne.
4. Totisesti on teille oivana esimerkkinä Aabraham ja ne, jotka häneen liittyivät, kun he sanoivat kansalleen: »Meillä ei ole mitään tekemistä teidän ja sen kanssa, jota palvelette Jumalan rinnalla. Me kiellämme teidät, teidän ja meidän välillämme vallitsee viha aina siihen saakka, kunnes uskotte yhteen Jumalaan.» Mutta isälleen sanoi Aabraham: »Totisesti tahdon pyytää puolestasi anteeksiantoa, mutta en voi tehdä mitään hyväksesi Jumalan edessä.» Herra, Sinuun luotamme, Sinun puoleesi käännymme ja Sinun luoksesi palaamme.
5. Herra, älä aseta meille kiusaukseksi niitä, jotka eivät usko, ja anna meille anteeksi. Herra, totisesti olet kaikkivoipa, viisas.
6. Totisesti ovat he hyvä esimerkki teille jokaiselle, joka pelkää Jumalaa ja uskoo tulevaan päivään, mutta jos joku kääntyy pois, on Hän, Jumala, totisesti kaikista riippumaton, ylistetty.
7. Voi käydä niin, että Jumala aikaansaa ystävyyden teidän ja niiden välille, joita luulette vihollisiksenne, sillä Jumala on voimallinen, Jumala on anteeksiantava, armollinen.
8. Jumala ei kiellä teitä osoittamasta ystävällisyyttä ja oikeamielisyyttä niitä kohtaan, jotka eivät ole taistelleet teitä vastaan uskontonne tähden eivätkä karkoittaneet teitä kodeistanne; totisesti, Jumala rakastaa oikeamielisiä.
9. Hän vain kieltää teitä olemasta ystävällisiä niille, jotka ovat taistelleet teitä vastaan uskonne tähden, karkoittaneet teidät kodeistanne ja olleet toisille apuna teitä karkoitettaessa. Ne, jotka osoittavat heille ystävällisyyttä, ovat totisesti jumalattomia.
10. Te uskovaiset, kun oikeauskoisia naisia tulee luoksenne paettuaan kodeistaan, niin tutkikaa heitä. Jumala tuntee heidän uskonsa parhaiten. Jos sitten havaitsette heidät uskoviksi naisiksi, niin älkää lähettäkö heitä takaisin uskottomien luo. He eivät lain mukaan kuulu näille eivätkä nämä heille. Mutta antakaa miehille, mitä he ovat maksaneet. Eikä teissä ole moitteelle varaa, jos naitte heidät, kun olette maksaneet heille huomenlahjan. Älkää myös pitäkö yllä avioliiton siteitä uskottomiin naisiin, vaan vaatikaa takaisin, mitä olette maksaneet, ja uskottomat miehet vaatikoot samoin, mitä he ovat maksuina vaimoistaan suorittaneet. Tämä on Jumalan päätös; Hän ratkaisee asianne, sillä Jumala on kaikkitietävä, viisas.
11. Jos vaimoistanne joku pakenee uskottomien luokse, niin saalista saatuanne antakaa niille, joiden vaimot ovat karanneet, yhtä paljon kuin he ovat maksuna suorittaneet, ja täyttäkää velvollisuutenne Jumalalle, johon uskotte.
12. Profeetta, kun uskovat naiset tulevat luoksesi ja lupaavat pyhästi, etteivät aseta mitään Jumalan rinnalle, etteivät varasta, eivät tee aviorikosta, eivät surmaa lapsiaan, eivät keksi valheita eivätkä ole tottelemattomia Sinua kohtaan siinä, mikä on kohtuullista, niin ota vastaan heidän lupauksensa ja ano Jumalalta heille anteeksiantoa; totisesti Jumala on anteeksiantava, armollinen.
13. Te, jotka uskotte, älkää suosiko ihmisiä, joihin Jumala on vihastunut. Heillä on tulevan elämän toivoa yhtä vähän kuin uskovat kuolleiden ylösnousemukseen.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: