Meal Seç / Sure Seç

Al-Mursalât Suresi

(BOSNIAN) QURAN


77 - Al-Mursalât
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Tako mi onih koji se jedan za drugim {alju
2. pa kao vihor hite,
3. i onih koji objavljuju
4. pa razdvajaju,
5. i Objavu dostavljaju,
6. opravdanje ili opomenu, -
7. sigurno }e biti ono ~ime vam se prijeti!
8. Kada zvijezde sjaj izgube
9. i kada se nebo otvori
10. i kada se planine u prah zdrobe
11. i kada se poslanici u odre|eno vrijeme skupe...
12. "Do kojeg dana je to odlo`eno?" –
13. "Do Dana sudnjeg!"
14. A zna{ li ti {ta je Dan sudnji? –
15. Te{ko toga dana poricateljima!
16. Zar Mi nismo drevne narode uni{tili
17. i poslije njih i one koji su za njima dolazili?!
18. Isto tako }emo sa svim gre{nicima postupati!
19. Te{ko toga dana poricateljima!
20. Zar vas od neznatne teku}ine ne stvaramo,
21. koju na pouzdano mjesto stavljamo
22. do roka odre|enog?!
23. Takva je na{a mo}; a kako smo Mi samo mo}ni! –
24. Te{ko toga dana poricateljima!
25. Zar Mi nismo u~inili Zemlju sabirali{tem
26. `ivih i mrtvih
27. i na njoj nepomi~ne visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete? –
28. Te{ko toga dana poricateljima!
29. Idite prema onome {to ste neistinom smatrali,
30. idite prema dimu u tri plama razdvojenom,
31. koji hlada ne}e davati i koji od plamena ne}e zaklanjati.
32. On }e kao kule bacati iskre
33. kao da su kamile ri|e. –
34. Te{ko toga dana poricateljima!
35. Ovo je dan u kome oni ne}e ni prozboriti
36. i pravdanje im ne}e dozvoljeno biti. –
37. Te{ko toga dana poricateljima!
38. Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne }emo sakupiti,
39. pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslu`iti, dovijte se protiv Mene! –
40. Te{ko toga dana poricateljima!
41. Oni koji su se Allaha bojali bi}e me|u izvorima, u gustim ba{~ama
42. I me|u vo}em koje budu `eljeli.
43. "Jedite i pijte, prijatno neka vam je! za ono {to ste radili."
44. Tako }emo Mi one koji ~ine dobra djela nagraditi. –
45. Te{ko toga dana poricateljima!
46. "Jedite i nasla|ujte se, ali za kratko! – vi ste, zaista, gre{nici!"
47. Te{ko toga dana poricateljima!
48. jer kad im se govorilo: "Budite prema Allahu ponizni!" – oni to nisu htjeli biti, -
49. Te{ko toga dana poricateljima!
50. Pa u koji }e govor, ako ne u Kur’an, vjerovati?!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: