Meal Seç / Sure Seç

Al-Qadr Suresi

(BOSNIAN) QURAN


97 - Al-Qadr
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Mi smo ga po~eli objavljivati u no}i Kadr –
2. a {ta ti misli{ {ta je no} Kadr?
3. No} Kadr je boja od hiljadu mjeseci –
4. meleki i D`ibril, s dozvolom Gospodara svoga, spu{taju se u njoj zbog odluke svake,
5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: