Meal Seç / Sure Seç

Ash-Shams Suresi

(BOSNIAN) QURAN


91 - Ash-Shams
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Tako Sunca i svjetla njegova,
2. i Mjeseca kada ga prati,
3. i dana kada ga vidljivim u~ini,
4. i no}i kada ga zakloni,
5. i neba i Onoga koji ga sazda,
6. i Zemlje i Onoga koji je ravnom u~ini,
7. i du{e i Onoga koji je stvori
8. pa joj put dobra i put zla shvatljivim u~inio, -
9. uspje}e samo onaj ko je o~isti,
10. a bi}e izgubljen onaj koje je na stranputicu odvodi!
11. Semud je zbog obijesti svoje poricao:
12. kad se jedan nesretnik izme|u njih podigao,
13. Allahov poslanik im je doviknuo: "Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije!"
14. ali mu oni nisu povjerovali, ve} su je zaklali – i Gospodar njihov ih je zbog grijeha njihovih uni{tio i do posljednjeg istrijebio,
15. i ne strahuju}i zbog toga od odgovornosti.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: