Meal Seç / Sure Seç

At-Târiq Suresi

(BOSNIAN) QURAN


86 - At-Târiq
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Tako mi neba i Danice! –
2. A zna{ li ti {ta je Danica? –
3. Zvijezda blistava! –
4. nema ~ovjeka nad kojim neko ne bdije.
5. Nek ~ovjek pogleda od ~eka je stvoren!
6. stvoren je od teku}ine koja se izbaci,
7. koja izme|u ki~me i grudi izlazi,
8. i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori
9. onoga Dana kada budu ispitivane savjesti,
10. kada ~ovjek ni snage ni branioca ne}e imati.
11. I tako mi neba puna ki{e
12. I Zemlje koja se otvara kada rastinje nikne,:
13. Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine,
14. lakrdija nikakva on nije!
15. Oni se slu`e spletkama,
16. a Ja ih uni{tavam –
17. zato nevjernicima jo{ vremena dadni, jo{ koji trenutak ih ostavi.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: