Meal Seç / Sure Seç

At-Takâthur Suresi

(BOSNIAN) QURAN


102 - At-Takâthur
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Zaokuplja vas nastojanje da {to imu}niji budete
2. sve dok grobove ne naselite.
3. A ne valja tako, sazna}ete svakako!
4. i jo{ jednom, ne valja tako! sazna}ete sigurno!
5. Ne valja tako, neka znate pouzdano,
6. d`ehennem }ete vidjeti jasno!
7. i jo{ jednom, doista }e te ga vidjeti o~igledno!
8. zatim }ete toga dana za sladak `ivot biti pitani sigurno!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: