Meal Seç / Sure Seç

AT-TAKAATHUR Suresi

(SWAHILI) QURAN


102 - AT-TAKAATHUR
KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU.
        
1. Kumekushughulisheni kutafuta wingi,
2. Mpaka mje makaburini!
3. Sivyo hivyo! Mtakuja jua!
4. 4, Tena sivyo hivyo! Mtakuja jua!
5. Sivyo hivyo! Lau mngeli jua kwa ujuzi wa yakini,
6. Basi bila ya shaka mtaiona Jahannamu!
7. Tena, bila ya shaka, mtaiona kwa jicho la yakini.
8. Tena bila ya shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: