Meal Seç / Sure Seç

At-Tin Suresi

(BOSNIAN) QURAN


95 - At-Tin
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Tako mi smokve i masline,
2. i Sinajske gore,
3. i grada ovog, bezbjednog, -
4. Mi ~ovjeka stvaramo u skladu najljep{em,
5. zatim }emo ga u najnakazniji lik vratiti,
6. samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela ~inili, njih ~eka nagrada neprekidna.
7. Pa {ta te onda navodi da pori~e{ onaj svijet, -
8. zar Allah nije sudija najpravedniji?!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: