Meal Seç / Sure Seç

Az-Zalzalah Suresi

(BOSNIAN) QURAN


99 - Az-Zalzalah
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Kada se Zemlja naj`e{}im potresom svojim potrese
2. i kada Zemlja izbaci terete svoje,
3. i ~ovjek uzvikne: "[ta joj je?!" –
4. toga Dana }e ona vijesti svoje kazivati
5. jer }e joj Gospodar tvoj narediti.
6. Tog Dana }e se ljudi odvojeno pojaviti da im se poka`u dijela nihova;
7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidje}e ga,
8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidje}e ga.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: