Meal Seç / Sure Seç

AZ-ZUMAR (Joukkojen suura) Suresi

(FINNISH) QURAN


39 - AZ-ZUMAR (Joukkojen suura)
Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,
        
1. 1 . Pyhän Kirjan ilmoitus on tullut mahtavalta, viisaalta Jumalalta.
2. Me olemme kaikessa totuudessa sinulle ilmoittanut Pyhän Kirjan, joten sinun on palveltava Jumalaa vilpittömässä kuuliaisuudessa Häntä kohtaan.
3. Tämä vilpitön kuuliaisuus kohdistukoon ainoastaan Jumalaan, mitä taasen niihin tulee, jotka pitävät itsellään Jumalan vertaisia suojelijoita sanoen: »Me palvelemme vain niitä, jotta ne lähentäisivät meitä Jumalaan», Jumala kyllä totisesti heidän riitansa ratkaisee; varma on, ettei Jumala johdata oikeaan valehtelijoita eikä kiittämättömiä.
4. Jos Jumala olisi halunnut hankkia pojan itselleen, Hän olisi varmasti valinnut niistä luomistaan, joihin Hänellä on mielisuosio. Kunnia olkoon yksin Hänelle! Hän on Jumala, ainoa, kaikkivaltias.
5. Hän on luonut taivaat ja maan totuuden voimalla. Hän antaa yön verhota päivän ja päivän yllättää yön; Hän on luonut auringon ja kuun palvelemaan itseään, kumpikin kiitää aikansa kohti määränpäätä; Hän on todellakin valtava, suuri anteeksiantamuksessaan.
6. Hän on luonut teidät kaikki yhdestä olennosta antamalla tälle veroisensa parikseen. Hän on antanut teille kahdeksan elukkaa pareina karjaksenne. Hän antaa teille elämän äitienne kohduissa; tämä on luomistyötä jälkeen luomisen, kolminkertaisessa pimeydessä; sellainen on Jumala, teidän Herranne, Hänen on kuninkuus, ei ole muuta jumalaa kuin Hän, miksi siis kääntyisitte poispäin?
7. Jos olette kiittämättömiä, niin onhan Jumala ylenpalttisesti itselleen riittävä, tarvitsematta teiltä hituistakaan. Hän ei pidä palvelijainsa kiittämättömyydestä. Mutta jos te olette kiitollisia, Häntä ilahduttaa tämä ominaisuutenne, eikä kukaan joudu toisen kuormaa kantamaan; Herranne tykö on teidän palattava, ja Hän silloin luettelee teille tekonne, sillä Hän totisesti tietää kaiken, mitä povessanne piilee.
8. Ja kun ahdinko piirittää ihmisen, tämä huutaa Herraansa avukseen kääntyen alinomaa Hänen puoleensa; mutta kun Hän sitten antaa ihmiselle suosiotaan, tämä unohtaa sen, jonka vuoksi hän Häneltä taannoin apua anoi, ja asettaa Jumalan rinnalle kilpailijoita johdattaen siten ihmisiä harhaan Hänen tieltään. Sano: »Nauttikaa nyt vähän aikaa elämästä kiittämättömyydessänne, olettehan kuitenkin tulen omat!»
9. Vai saisitteko saman osan kuin se, joka palvelee Herraa yönkin tunteina, langeten kasvoilleen tai rukoillen seisoaltaan, joka pitää mielessään tulevaa elämää ja luottaa Herransa armoon? Sano: »Ovatko tietävät ja tietämättömät samanarvoisia? Vain ymmärtäväiset ottavat vaarin.»
10. Sano: »Palvelijani, te, jotka uskossa vaellatte, täyttäkää tarkoin velvollisuutenne Herraanne kohtaan: Hän on hyvä niille, jotka tässä maailmassa hyvää harrastavat, ja Jumalan maanääret ovat laajat; vain kärsivälliset palkitaan täyden ansionsa mukaan, mittailematta.
11. Sano: »Minun on käsketty palvella Jumalaa vilpittömässä kuuliaisuudessa,
12. ja minun on myös käsketty olla ensimmäinen muslimeista.»
13. Sano: »Jos olisin tottelematon Herralleni, saisin pelätä murhepäivän kuritusta.»
14. Sano: »Yksin Jumalaa minä palvelen ja olen vilpitön kuuliaisuudessani.»
15. Palvelkaa siis Hänen rinnallaan ketä mielenne tekee! Sano: »Ne vasta hävinneitä ovat, jotka ylösnousemuspäivänä itsensä ja perheensä kadottavat; se on totisesti ilmeinen häviö.»
16. Tuli on oleva peitteenä heidän yllänsä, ja tuli levittäytyy heidän alustakseen; niin peloittava on Jumalan varoitus palvelijoilleen; ottakaa siis tarkoin vaari velvollisuuksistanne Minua kohtaan, palvelijana.
17. Niille, jotka pidättyvät epäjumalien palvelemisesta ja kääntyvät ainoastaan Jumalan puoleen, on varattu hyvä sanoma. Julista siis ilosanomaa Minun palvelijoilleni,
18. niille, jotka kuulevat sanani ja sitten parhaansa mukaan sitä toteuttavat; sellaisilla on oleva Jumalan johdatus, sellaiset ovat ymmärtäväisiä.
19. Vai ajatteletko niiden osaa, joita vastaan on kuritustuomio valmiina. Miten voisitkaan pelastaa ketään tulen omaa?
20. Mutta niille, jotka hartaasti täyttävät velvollisuutensa Jumalaa kohtaan, on varattu ylhäiset sijat, joiden yläpuolellakin avautuu heille valmistettuja sijoja ja joiden alapuolella virtaavat vedet; tällainen on Jumalan lupaus, eikä Jumala lupaustaan petä.
21. Etkö ole huomannut, kuinka Jumala lähettää vettä ylhäältä pilvistä, sitten antaa sen virrata maahan, taas nousta pinnalle lähteinä; ja veden mukana ilmestyy kaikenlaista vihantaa, joka sitten lakastuu, niin että näet sen kellastuvan; vihdoin Hän antaa sen mureta ja hajota. Tässä on todellakin muistutus ymmärtäväisille.
22. Luuletteko, että se, jonka sydämen Jumala on avannut Islaamille, niin että hän on tullut Herransa valon levittäjäksi, on kovasydämisten kaltainen. Mutta voi niitä, joiden sydämet ovat paatuneet eivätkä Jumalaa muistele; he ovat ilmeisessä harhassa.
23. Jumala on ilmoittanut parhaan sanomansa, Kirjan, jonka eri osat toisiinsa sopeutuvat ja josta väliin luetaan sellaista, mikä panee jumalaapelkääväisten ihon väreilemään ja sitten heidän sydämensä heltyen Jumalaa mietiskelemään; sellainen on Jumalan johdatus, Hän ohjaa sillä ketä suvaitsee, ja kenet Jumala jättää harhaan, sille ei löydy opasta.
24. Minkä arvoinen silloin on se, jonka täytyy ylösnousemuspäivänä omin neuvoin varjella itseään kaameata kuritusta vastaan? Silloin väärintekijöille sanotaan: »Saakaa se, minkä ansaitsitte! »
25. Heidän edeltäjänsäkin, jotka myös torjuivat luotansa profeetat, yllätti kuritus taholta, jota he eivät osanneet arvata.
26. Siten pani Jumala heidät maistamaan ahdistusta jo tässäkin elämässä, mutta tulevassa on heille varmasti varattu vielä suurempi kuritus; jospa he sen vain oivaltaisivat!
27. Tässä Koraanissa Me totisesti olemme esittänyt ihmisille kaikenlaatuisia vertauksia, jotta he voisivat käsittää.
28. Tämä on arabiankielinen Koraani, ilman mitään kaarteluja, jotta he osaisivat karttaa pahaa.
29. Jumala esittää vertauksen: Tuossa on ihminen, joka on liittynyt useampiin keskenään eripuraisiin seuralaisiin, ja tässä on ihminen, joka on kokonaan omistanut itsensä yhdelle. Onko näiden kahden tila samanlainen? Ei, kunnia olkoon Jumalalle; mutta enin osa ei tätä tajua.
30. Mutta kuolema tulee teille ja yhtä varmasti heille,
31. ja ylösnousemuksen päivänä ratkaistaan kiistanne Herran edessä.
32. Ken onkaan enemmän väärässä kuin se, joka väittää valheellista Jumalasta ja joka vääristelee totuuden, kun se hänelle ilmoitetaan; eikö muka helvetissä riitä tilaa sellaisille uskottomille?
33. Mutta ne, jotka tuovat totuuden ja jotka totuutena sen vastaanottavat, nämä ovat pahaa karttavia.
34. Herransa luona heillä tulee olemaan mitä he haluavat; sellainen on palkkio hyvää tekeville;
35. Jumala ei lue heidän syykseen pahinta heidän tekemästään, vaan antaa heille palkinnon parhaasta, minkä he tekivät.
36. Eikö Jumalassa ole kyllin hänen palvelijalleen? Sellaisillako he yrittävät teitä peloitella, joita he Jumalan asemesta palvelevat? Kenet Jumala päästää harhaan, hänelle ei opasta löydy.
37. Mutta joka elää Jumalan johdatuksessa, häntä ei kukaan saata eksyttää. Eikö Jumala ole mahtava, kaikki palkitseva Herra?
38. Jos te heiltä kysytte, kuka on luonut taivaat ja maan, he varmaan vastaavat: »Jumala.» Sano: »Ettekö niin ollen voi päätellä, mahtaisivatko ne, joita Jumalan sijasta kumarratte, torjua vahingon, jos Jumala tahtoisi ihmistä vahingoittaa, tai mahtaisivatko he estää Hänen armonsa tulemista, jos Jumala suvaitsisi armoaan osoittaa? Sano: »Minulle on Jumalassani kyllin. Häneen luottavat luottavaiset.»
39. Sano: »Kansalaiseni, tehkää työtä kukin paikallanne, minäkin olen työni tekevä, ja te tulette oivaltamaan,
40. kuka kuuluu niihin, joita kohtaa masentava kuritus, ja kuka on loppumattoman rangaistuksen ansainnut.»
41. Kun Me totisesti olemme sinulle ilmoitusten kautta antanut Pyhän Kirjan ja siinä totuuden ihmisiä varten, niin ken ikinä noudattaa oikeata tietä, hän tekee sen oman sielunsa parhaaksi, ja ken ikinä harhailee, harhailee omaksi turmiokseen, etkä sinä sellaisista ole vastuussa.
42. Jumala ottaa huostaansa joka ihmisen sielun hänen kuollessaan, ja sellaisilta, joiden aika ei ole kuolla, heidän nukkuessaan. Niiden sielut Hän pidättää, joiden Hän on kuolla määrännyt, ja muiden sielut palauttaa Hän määrähetkeen asti. Tässä on tunnusmerkki ihmisille, jotka mietiskelevät.
43. Entä ne, jotka ovat Jumalan ohella itselleen puolustajia omaksuneet. Sano: »Ne eivät ole ikinä vallinneet eivätkä mitään ymmärrä.»
44. Sano: »Jumala yksin kykenee puolustamaan, Hänen on taivasten ja maan valtakunta, Hänen luokseen teidän on palattava.»
45. Kun Jumalan nimi vain mainitaan, niin tulevan elämän kieltäjäin sydämet kouristuvat, mutta kun niistä puhutaan, joita he Hänen sijastaan kumartavat, katso, se heitä ilahduttaa.
46. Sano: »Oi, Jumala! Taivaiden ja maan alkuunpanija, silmiltä salatun ja näkyväisten tietäjä! Vain Sinä voit tuomita palvelijoitasi siinä, missä he ovat eri mieltä.»
47. Vaikkapa väärintekijät omistaisivat kaiken, mitä maailmassa on, ja saman verran lisää, he varmasti tarjoisivat sen lunnaiksi pelastuakseen pahalta, jolla heitä kuritetaan ylösnousemuksen päivänä, ja sen, mikä ei koskaan heidän mieleensä juolahtanut, Jumala nyt ilmaisee heille.
48. Heidän tekojensa pahat seuraukset selkenevät heille, ja juuri se, mitä he pilkkanaan pitivät, on heitä kohtaava.
49. Kun isku kohtaa ihmistä, hän huutaa Meitä avukseen: mutta kun Me annamme hänelle armoamme, hän sanoo: »Minä sain sen tietoni avulla.» Ei, häntä vain koetellaan, mutta enin osa heistä ei tajua sitä.
50. Ennen heitä eläneet myös sanoivat samaa, mutta se, mitä he aikaansaivat, ei heitä auttanut.
51. Sen sijaan heille jäi pahat seuraukset ansioistaan; kaikille väärintekijöille jäävät pahat seuraukset heidän ansaitsemakseen kuormaksi, eivätkä he sitä voi välttää.
52. Eivätkö he tiedä, että Jumala kenelle tahtoo enentää elinvaroja ja myös niitä supistaa. Nämä ovat varmoja tunnusmerkkejä uskoville ihmisille.
53. Sano: »Te palvelijani, jotka olette toimineet sielujenne vahingoksi, älkää olko epätoivoisia Jumalan laupeuden suhteen; aivan varmasti Jumala antaa syntinne kokonaan anteeksi, sillä Hän on totisesti armahtava, laupias.
54. Mutta kääntykää Herranne puoleen yhä uudelleen ja alistukaa kuuliaisuudessa, ennenkuin kuritus teitä kohtaa, jolloin teitä ei auteta.
55. Ja noudattakaa parhainta, minkä Herranne ylhäältä on teille ilmoittanut, ennenkuin rangaistus tulee niin äkkiä, että sitä ette edes huomaa,
56. jottei kukaan joutuisi sanomaan: 'Voi minua, mitä minä laiminlöinkään Jumalaa kohtaan! Varmasti kuuluin minäkin niihin, jotka pilkkasivat!'
57. Tai ettei kukaan sanoisi: 'Jospa Jumala olisi minua johdattanut, olisin varmasti kuulunut pahaa karttavien lukuun.'
58. Tai sanoisi nähdessään kurituksen: 'Jospa vain minun sallittaisiin palata maan päälle, kuuluisin hyvää harrastaviin.'
59. Toden totta, Minun sanomani saavuttivat teidät, mutta te torjuitte ne, olitte ylpeitä ja epäuskoisia.
60. Ylösnousemuspäivänä olette näkevä ne. jotka Jumalasta valheita puhuivat: heidän kasvonsa mustuvat. Eikö helvetissä riittäisi tilaa ylpeille?
61. Mutta ne, jotka pahaa karttavat, Jumala vapahtaa, paha ei voi heihin tarttua eikä heidän tarvitse murehtia.
62. Jumala on kaiken luonut ja pitää kaiken vallassaan.
63. Hänen ovat taivaiden ja maan aarteet, mutta kaikkensa menettävät ne, jotka eivät usko Jumalan ilmoituksiin.
64. Sano: »Neuvotteko minua palvelemaan muita kuin Jumalaa, te tietämättömät ihmiset?»
65. Onhan sinulle ilmoitettu, kuten edeltäjillesikin, että jos sinä ketään muuta paitsi Jumalaa julistat, koko työsi raukeaa tyhjiin ja itse olet varmasti hukassa.
66. Ei, palvelkaa ainoastaan Jumalaa ja olkaa kiitollisia.
67. Mutta he eivät ole palvelleet Jumalaa Hänelle tulevalla kunnioituksella, vaikka ylösnousemuspäivänä koko maa on Hänen käsissään ja Hän käärii taivaat oikeaan käteensä. Ylistys olkoon Hänelle, olkoon Hän kohotettu yli kaikkien, joita he Hänen rinnalleen asettavat.
68. Ja kun pasuunaan puhalletaan, niin kaikki taivaassa ja kaikki maan päällä menevät tainnoksiin paitsi Jumalan vahvistamat; sitten puhalletaan uudestaan, ja katso, he nousevat odottaen.
69. Ja maa säteilee Herransa valkeutta, ja Pyhä Kirja otetaan esille, niinikään profeetat ja todistajat, ja tuomio langetetaan ihmisille oikeudenmukaisesti, ei heitä väärin tuomita.
70. Ja joka sielulle maksetaan palkkansa kaikesta, mitä se on tehnyt; Hän tietää kaikki heidän tekonsa.
71. Ja ne, jotka uskon kielsivät, ajetaan joukoittain helvettiin, kunnes portit avataan ja vartijat heille sanovat: »Eikö teidän luoksenne tullut sananjulistajia omasta keskuudestanne lausuen teille Herransa ilmoituksia ja varoittaen teitä tämän päivän saapumisesta?» He sanovat: »Kyllä.» Mutta olihan uskon kieltäjille valmiina rangaistustuomio.
72. Ja heille sanotaan: »Käykää helvetin porteista sisään siellä ikuisesti kitumaan!» Kurja on ylpeiden olinpaikka.
73. Mutta ne, jotka täyttivät Herransa tahdon, opastetaan myöskin joukoittain paratiisiin, jonka portit avautuvat heidän saapuessaan, ja vartijat sanovat heille: »Rauha olkoon teille, te onnelliset, astukaa sisälle ja asukaa täällä ikuisesti!»
74. Ja he sanovat: »Kaikki kunnia olkoon Jumalan, Hän on hyvyydessään toteuttanut meille lupauksensa ja antanut meidän periä maan, ja me saamme asua paratiisissa missä vain haluamme.» Niin ylenpalttinen on palkkio työnsä tehneille.
75. Ja sinä saat nähdä enkelien kiertävän valtaistuimen ympäri veisaten ylistystä Herralleen. Kaikki tuomitaan oikeudenmukaisesti ja sanotaan: »Kaikki kunnia olkoon Jumalan, maailmojen valtiaan!»
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: