Meal Seç / Sure Seç

Buruxh Suresi

(ALBENIAN) QURAN


85 - Buruxh
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
        
1. Pasha qiellin me plot yje,
2. Pasha ditën e premtuar,
3. Pasha atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet!
4. Mallkuar qofshin ata të zotët e hendeqeve,
5. Të zjarrit më plot lëndë djegëse,
6. Kur ata rrinin ulur rreth tij,
7. Dhe dëshmonin atë që bënin me besimtarët.
8. E nuk patën pse t’i urrejë, përveç që e besuan All-llahun, ngadhënjyesin, të lavdëruarin,
9. Të cilit i takon sundimi i qiejve e i tokës;, e All-llahu është dëshmitar i çdo sendi.
10. Është i sigurt se ata që i sprovuan besimtarët dhe besimtaret dhe nuk u penduan; ata kanë dënimin e Xhehennemit dhe dënimin e djegies.
11. Ata që besuan dhe bënë vepra të mira, ata kanë Xhennete nën të cilët burojnë lumenj. e ai është suksesi më i madh.
12. Është e vërtetë se goditja e Zotit tënd është e fortë.
13. Në të vërtetë, Ai është që e fillon (krijimin) dhe e rikthen.
14. Ai është që falë mëkatet, është i dashur.
15. Është i zoti i Arshit, të madhëruar!
16. E punon atë që dëshiron.
17. A të ka ardhur ty lajmi i ushtrive,
18. Të faraonit dhe të Thmeudit?
19. Por, këta që mohuan (idhujtarët), vazhdojnë me gënjeshtër.
20. Po All-llahu ata i ka rrethuar (nuk mund t’i shpëtojnë)!
21. Përkundrazi, (ata që gënjejnë), ai është Kur’an i famshëm.
22. Në një pllakë të ruajtur mirë (në Levhi Mahfudhë).
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: