Meal Seç / Sure Seç

Het Opvouwen (At-Takwier) Suresi

(DUTCH) QURAN


81 - Het Opvouwen (At-Takwier)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
        
1. Wanneer de zon wordt omhuld,
2. En wanneer de sterren dof worden,
3. En wanneer de bergen verdwijnen,
4. En wanneer de drachtige kamelen worden verlaten,
5. En wanneer de dieren worden bijeengegaard,
6. En wanneer de zeen worden geledigd,
7. En wanneer de mensen worden verenigd,
8. En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd
9. Voor welke misdaad het gedood werd,
10. En wanneer geschriften worden verspreid,
11. En wanneer de Hemel wordt opengelegd,
12. En wanneer de hel wordt ontstoken,
13. En wanneer het paradijs nabij wordt gebracht,
14. Dan zal ieder ziel weten wat zij heeft voorbereid.
15. En Ik roep tot getuige datgene wat terugkeert,
16. Zijn loop volgt en ondergaat,
17. En de nacht wanneer deze heengaat.
18. En de dageraad als deze aanbreekt.
19. Dat is voorzeker de boodschap van een edele boodschapper,
20. Vol van macht, bevestigd door de Heer van de Troon,
21. Die gehoorzaamd moet worden en vertrouwenswaardig is.
22. En uw metgezel is niet krankzinnig.
23. En hij zag hem (Gabril) aan de heldere horizon.
24. En hij is geen vrek wat het onzienlijke aangaat.
25. En dit is niet het woord van Satan de vervloekte.
26. Waarheen richt gij u dan?
27. Dit is niets dan een vermaning voor de werelden.
28. Voor hem onder u die oprecht wil wandelen.
29. En gij zult niets willen behalve wat Allah wil, de Heer der Werelden.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: