Meal Seç / Sure Seç

Infitar Suresi

(ALBENIAN) QURAN


82 - Infitar
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
        
1. E kur të çahet qielli.
2. Dhe kur të shkapërderdhen yjet.
3. Dhe kur të përzihen detet.
4. Dhe kur të trazohen varret.
5. Atëbotë secili njeri e din se çka punuar dhe çka ka lënë prapa!
6. O ti njeri po ç’të mashtroi ty kundrejt Zotit tënd që është bujar e i urtë?
7. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi.
8. Të formësoi në formën që Ai dëshiroi!
9. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjegjësisë.
10. Kurse ndaj jush janë përcjellësit!
11. Janë shkrues të ndershëm te All-llahu.
12. Ata e dinë se çka punoni.
13. E s’ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve (në Xhennet).
14. Dhe se mëkatarët janë në Xhehennem.
15. Aty futen ata ditën e gjykimit (të cilën nuk e besonin).
16. Dhe nuk kanë të larguar prej tij.
17. E ç’të mësoi ty se ç’është dita e gjykimit?
18. Përsëri, ç’të mësoi ty se ç’është dita e gjykimit?
19. Është dita kur askush, askujt nuk do të mund t’i ndihmojë asgjë; atë ditë e tërë çështja i takon vetëm All-llahut!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: