Meal Seç / Sure Seç

Inshikak Suresi

(ALBENIAN) QURAN


84 - Inshikak
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
        
1. Kur të pëlcet qielli.
2. T’i bindet urdhërit të Zotit të vet, ashtu si takoi.
3. Dhe kur toka të shtrihet në gjerësinë e saj.
4. E të nxjerr çka ka brenda e të çlirohet,
5. Dhe t’i bindet Zotit të saj, ashtu si takoi.
6. O ti njeri, vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti yt, e atë (përpjekje) do ta gjesh.
7. E përsa i përket atij që libri i vet i jepet nga e djathta,
8. Ai do të llogaritet me një llogari të lehtë,
9. Do të kthehet te familja e vet i gëzuar.
10. E përsa i përket atij që libri i vet i jepet pas shpinës,
11. Ai do t’i ndjellë vetes shkatërrim,
12. Dhe do të hyjë në zjarr të ndezur fort.
13. Ai ka qenë i gëzuar në familjen e vet,
14. Dhe ka menduar se nuk ka për t’u kthyer.
15. Po, se, vërtet Zoti i tij gjithnjë e ka parë atë.
16. Betohem në kuqërrimin e horizontit pas perëndimit,
17. Dhe në natën dhe çka ajo tubon,
18. Dhe në hënën kur ajo është e plotë.
19. Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje.
20. E, çka kanë ata që nuk besojnë?
21. Dhe kur u lexohet atyre Kur’ani, nuk përulen (nuk bien në sexhde)?
22. Përkundrazi, ata që nuk besuan edhe përgënjeshtrojnë?
23. E All-llahu e di më së miri se çka mbajnë fshehtë ata!
24. Lajmëroji, pra me një dënim të dhembshëm.
25. Me përjashtim të atyre që besuan e bënë vepra të mira, të cilët kanë shpërblim të vazhdueshëm!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: