Meal Seç / Sure Seç

Mearic Suresi

(TÜRKÇE) KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALI


( SUAT YILDIRIM )

70 - Mearic
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla
        
1. Biri çıkıp gelecek azabı sordu.
2. O azap ki onu, kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur.
3. Çünkü bu azap, yüceler yücesi Allah'tan gelecektir.
4. Melekler ve Rûh, O'nun Arş'ına; miktarı ellibin sene olan bir günde yükselirler.
5. O halde sen, müşriklerin eziyetlerine güzelce sabret. Çünkü azabın inmesi yaklaşmaktadır.
6, 7. Onlar, o günü çok uzakta zannediyorlar, ama Biz yakın olduğunu biliyoruz.
8. O gün gök erimiş maden gibi olur,
9. Dağlar ise atılmış rengârenk yüne döner.
10, 11, 12, 13, 14. Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun hâlini sormaz.Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini,kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister.
15. Lâkin ne mümkün! O cehennem alev alev yanan bir ateştir.
16. Eli, ayağı, bütün uzuvları söküp atar.
17, 18. İmana sırtını dönüp haktan yüz çevireni, bir de servet toplayıp yığan ve hayırda harcamayanı o ateş kendine çağırır.
19. Gerçekten insan cimri olarak yaratılmıştır.
20. Başı derde düştü mü sızlanır durur.
21. Ama servet sahibi olunca da pinti kesilir.
22, 23. Ancak namazlarını devamlı kılanlar böyle değildir.
24. $24
25. Onlar o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar.
26. Onlar hesap gününü tasdik ederler.
27. Onlar Rab'lerinin cezasından korkarlar.
28. Çünkü Rab'lerinin azabından kimse emin olamaz.
29, 30. Onlar edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar.
31. Ama bu sınırın ötesine geçenler haddi aşmış, zulüm işlemiş olurlar.
32. Onlar üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler.
33. Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler.
34. Onlar namazlarına tam dikkat ederler.
35. İşte bunlar cennetlerde ikrama nail olacaklar.
36, 37. O kâfirlere ne oluyor ki, seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.
38. Onlardan her biri (iman etmeden) naîm cennetine yerleşmeye mi hevesleniyor?
39. (Hiç heveslenmesin, hiç kimsenin öteki insanlar üzerinde böbürlenmeye hakkı olamaz). Çünkü Biz onları da, öbür insanlar gibi, o bildikleri nesneden, meniden yarattık.
40, 41. Hayır, Allah'ın nizamı onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, Biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur.
42. Artık sen onları kendi hallerine bırak da, kendilerine vâd edilen gün gelinceye kadar bâtıla dalsın, oynasınlar.
43. O gün onlar kabirlerinden çıkıp sür'atle sanki bir hedefe varmak istercesine koşarlar.
44. Gözleri yerde, kendilerini baştan aşağı bir zillet kaplamış durumdadır.İşte kendilerine vâd edilen gün, bugündür.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: