Meal Seç / Sure Seç

Nebe Suresi

(TÜRKÇE) KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALI


( SUAT YILDIRIM )

78 - Nebe
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla
        
1. Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar?
2, 3. Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi?
4. Hayır! (İhtilafa ne hacet,) yakında anlayacaklar!
5. Elbette ve elbette yakında gerçeği öğrenecekler!
6. Biz yeri bir döşek yapmadık mı?
7. Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı?
8. Hem, sizi çift yarattık.
9. Uykunuzu dinlenme yaptık.
10, 11. Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.
12. Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik.
13. Orada pırıl pırıl yanan bir lamba koyduk.
14, 15, 16. Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye, sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik.
17. (İmdi bunları anladıysanız, hakkında ihtilaf ettiğiniz o mahşer dirilişini de anlarsınız. İşte bunları kim yapmışsa, ölüleri de O diriltecektir.) Evet, o "karar günü," vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür.
18. O gün sûra üfürülür, siz de bölük bölük gelirsiniz.
19. Gökler kapı kapı açılır (her tarafı kapı haline gelen gökten melâike orduları birden indirme yapar).
20. Dağlar yürütülür, serab olur gider, her taraf dümdüz olur.
21. Cehennem pusuda... her an eline düşecek avlarını gözlemektedir.
22. Azgınların dönüp dolaşıp varacakları yuvalarıdır.
23. Devirler boyunca orada kalacaklardır.
24. Orada ne bir serinlik, ne bir içecek tadarlar.
25. İçecek olarak sadece kaynar su ile irin bulurlar.
26. Bu, yaptıklarının tam karşılığıdır.
27. Çünkü onlar bu hesap gününe inanmıyor (onu hesaba almıyorlardı).
28. İşleri güçleri ayetlerimizi yalan saymaktı.
29. Biz de (her şeyi kaydettiğimiz gibi), onların yaptıklarını da tek tek tesbit ettik.
30. Onun için onlara şöyle diyeceğiz: Yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın!Artık Bizden sizin azabınızı artırmaktan başka bir şey beklemeyin.
31. Ama Allah'ı sayıp günahlıklardan sakınanlar, başarı ve mutluluğa ererler.
32, 33, 34. Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var.
35. Orada boş sözler, yalanlar işitmezler.
36. İşte bu da Rabbinden mükâfat, yeter mi yeter!
37. Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, O Rahman'dan bir mükâfattır.O'nun huzurunda ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur.
38. O gün Rûh ve melekler saf saf sıralanır. Rahman'ın izin verdiklerinin dışında, asla konuşmazlar. Konuşan da yerli yerinde söz söyler.
39. İşte bu, gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan yolu tutar, O'na sığınır.
40. Biz, gelmesi yaklaşmış bir azabı bildirerek sizi uyarıyoruz. O gün gelecek,ve her şahıs önünde, yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kâfir: "Ah ne olurdu, keşke toprak olaydım!" diyecek.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: