Meal Seç / Sure Seç

əl-Əsr Suresi

(AZERBAIJANI) QURAN


103 - əl-Əsr
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
        
əl-Əsr (Axşam çağı) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)
1. And olsun axşam çağına (ikindi vaxtına, əsr namazına, zamana və ya Peyğəmbərin əsrinə) ki,
2. İnsan (ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə, dünyanı axirətdən üstün tutmaqla) ziyan içindədir?
3. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı tövsiyə edən və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa! (Belələri Cənnətə nail olub əbədi səadətə qovuşanlardır!)
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: