Meal Seç / Sure Seç

əl-Buruc Suresi

(AZERBAIJANI) QURAN


85 - əl-Buruc
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
        
əl-Buruc (Bürclər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 22 ayədir)
1. And olsun bürclər sahibi olan göyə;
2. And olsun və'd olunmuş günə (qiyamət gününə);
3. And olsun şəhadət verənə və (haqqından) şəhadət verilənə (peyğəmbərlərə və onların ümmətlərinə, yaxud cümə və Ərəfə günlərinə) ki,
4. (Nəcrandan İsaya iman gətirmiş kimsələri yandırıb külə döndərən) xəndək sahibləri (lə'nətə düçar olub) qətl edildilər.
5. O xəndəklər ki, çırpı ilə alovlandırılmışdı.
6. O zaman onlar (xəndəklərin) kənarında oturub,
7. (Öz əsgərlərinin) mö'minlərin başlarına gətirdiklərinə (müsibətlərə) tamaşa edirdilər.
8. Onlardan (mö'minlərdən) yalnız yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) şükrə (tə'rifə) layiq olan Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar.
9. O Allah ki, göylərin və yerin istiyarı Onun əlindədir. Allah hər şeyə şahiddir!
10. Şübhəsiz ki, mö'min kişi və qadınları (dinlərdən döndərmək üçün) bəlaya düçar edən, sonra da tövbə etməyən kimsələri cəhənnəm əzabı və yandırıb-yaxın atəş əzabı gözləyir.
11. İman gətirib yaxşı əməllər edən kimsələri isə (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər gözləyir. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!
12. Həqiqətən, sənin Rəbbinin intiqamı çox şiddətlidir!
13. Həqiqətən, (insanı) yoxdan var edən və (öldükdən sonra) təkrar dirildən Odur!
14. (Bəndələrini) çox bağışlayan, çox sevən də Odur.
15. Ərşin sahibi də, şanlı-şərəfli olan da Odur!
16. O, istədiyini edəndir.
17. (Ya Peyğəmbər!) Orduların xəbəri gəlib sənə çatdımı?-
18. Fir'on və Səmud (ordularının)?
19. Xeyr, kafir olanlar (səni və Qur'anı) elə hey təkzib etməkdədirlər.
20. Onların bütün ixtiyarı Allahın əlindədir!
21. Xeyr, o (şe'r deyil) şanlı-şərəfli Qur'andır!
22. O, lövhi-məhfuzdadır! (Qur'an Allah dərgahında qorunur. Ona şeytan əli dəyə bilməz, o heç zaman təhrif olunmaz!)
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: