Meal Seç / Sure Seç

əl-Fil Suresi

(AZERBAIJANI) QURAN


105 - əl-Fil
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
        
əl-Fil (Fil) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)
1. (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kə'bəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!
2. Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!
3. Onların üstünə qatar-qatar quşlar (əbabil quşları) göndərdi.
4. (O quşlar) onlara bişmiş gildən düzəlmiş (möhkəm xırda) daşlar atırdı.
5. (Rəbbin) onları (həşərat tərəfindən) yeyilmiş əkin yarpağına (saman çöpünə) döndərdi!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: