Meal Seç / Sure Seç

əl-Kovsər Suresi

(AZERBAIJANI) QURAN


108 - əl-Kovsər
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
        
əl-Kovsər (Kövsər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)
1. (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə Kövsər (Cənnətdəki Kövsər irmağını və ya bol ne'mət, yaxud Qur'an, peyğəmbərlik) bəxş etdik!
2. Ona görə də (bu ne'mətlərə şükür edərək) Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs!
3. (Ya Peyğəmbər! Oğlun Qasim, yaxud İbrahim vəfat etdiyi zaman sənə sonsuz, arxası kəsik, nəsli kəsilmiş deyən) sənin düşməninin (As ibn Vailin) özü sonsuzdur! (Sənin nəslin qiyamətə qədər törəyib artacaq, adına isə həmişə rəhmət oxunacaqdır!)
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: