Meal Seç / Sure Seç

əl-Qüreyş Suresi

(AZERBAIJANI) QURAN


106 - əl-Qüreyş
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
        
əl-Qüreyş (Qüreyş) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir)
1. (Ya Peyğəmbər! Qüreyşlilərə de ki) Qüreyşin ülfəti (dostluğu və ya Allahın onlar üçün səfəri asanlaşdırması) xatirinə,
2. Onlara qış və yay səfərini müyəssər edilməsi (qışda Yəməndə, yayda Şamda istirahət və ticarət edə bilmələri) xatirinə.
3. Bu evin Rəbbinə (Kə'bənin sahibi Allaha) ibadət etsinlər!
4. O Allah ki, onları aclıqdan qurtarıb yemək verdi və onlara qorxudan (fil sahiblərinin təhlükəsindən) sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: