Meal Seç / Sure Seç

əz-Qariə Suresi

(AZERBAIJANI) QURAN


101 - əz-Qariə
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
        
əz-Qariə (Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)
1. Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət!
2. Nədir qiyamət?!
3. Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?!
4. O gün insanlar kəpənək kimi ətrafa səpələnəcək (çəyirtkə kimi bir-birinə qatışacaq);
5. Dağlar isə didilmiş yun kimi olacaqdır!
6. (O gün) tərəzisi ağır gələn (yaxşı əmələri pis əməllərdən çox olan) kimsə,
7. (Cənnətdə) xoş güzəran içində olacaq!
8. Tərəzisi yüngül gələn (yaxşı əməlləri pis əməllərdən az olan) kimsənin isə,
9. Məskəni Haviyə (Cəhənnəmin dibi) olacaqdır!
10. Sən nə bilirsən ki, o (Haviyə) nədir?!
11. O çox qızmar bir atəşdir!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: