Meal Seç / Sure Seç

əz-Zilzal Suresi

(AZERBAIJANI) QURAN


99 - əz-Zilzal
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
        
əz-Zilzal (Zəlzələ) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)
1. Yer özünə məxsus bir şiddətlə lərzəyə gəlib titrəyəcəyi zaman;
2. Yer öz yükünü çıxardıb atacağı zaman;
3. İnsan (təəccüblə): "Buna (bu yerə) nə olub?" - deyəcəyi zaman -
4. Məhz o gün (yer) öz hekayətini söyləyəcəkdir -
5. Çünki (bunu) ona sənin Rəbbin vəhy etmişdir (buyurmuşdur)!
6. O gün insanlar əməllərinin özlərinə göstərilməsi üçün (qəbirlərindən məhşərə) dəstə-dəstə çıxacaqlar! (Cənnətliklər sağ tərəfə, cəhənnəmliklər isə sol tərəfdə olacaqlar).
7. Kim (dünyada) zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onu (onun xeyrini) görəcəkdir (mükafatını alacaqdır).
8. Kim də zərrə qədər pis iş görmüşdürsə, onu (onun zərərini) görəcəkdir (cəzasını çəkəcəkdir).
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: