Meal Seç / Sure Seç

Zariyat Suresi

TÜRKÇE - YASAR NURİ ÖZTÜRK MEALİ


( YASAR NURİ ÖZTÜRK MEALİ )

51 - Zariyat
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
        
1. O tozutup savuranlara/o kırıp un-ufak edenlere,
2. O ağırlık taşıyanlara,
3. O kolayca akıp gidenlere/o rahatça yüzenlere,
4. O iş ve oluşu bölüştürenlere yemin olsun ki,
5. Hiç kuşkusuz, o size vaat olunan kesinlikle doğrudur.
6. Ve din, şaşmaz bir olgudur.
7. Yemin olsun o ahenkli yollar taşıyan göğe,
8. Ki siz gerçekten tartışmalarla dolu bir söz içindesiniz.
9. Yüzgeri çevrilen onun yüzünden çevrilir.
10. Kahrolsun o düzenbaz yalancılar,
11. Ki onlar bir sersemlik içinde ne yaptıklarından habersizdirler.
12. Sorarlar: "Ne zaman o din günü?"
13. O gün onlar ateş üzerinde deneme ve elemeye tâbi tutulacaklardır.
14. Tadın imtihan ve ıstırabınızı. İşte budur o çarçabuk gelmesini istediğiniz!
15. Şu da bir gerçek ki, sakınıp korunanlar bahçelerde ve pınar başlarındadır;
16. Rablerinin kendilerine verdiğini almış kişiler olarak. Doğrusu, onlar bundan önce de iyilik ve güzellik sergilemekteydiler.
17. Gecenin pek azında uyumaktaydılar.
18. Seher vakitlerinde af dilemekteydi onlar.
19. İhtiyaç sahibi için, yoksun için bir hak vardı mallarında onların.
20. Yeryüzünde ayetler vardır görürcesine bilenler için.
21. Benliklerinizin içinde de. Hâlâ bakıp görmeyecek misiniz?
22. Sizin, rızkınız da göktedir, tehdit edildiğiniz şey de.
23. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, o tıpkı sizin konuşabildiğiniz gibi kesin bir gerçektir.
24. Geldi mi sana İbrahim'in ikram edilen konuklarının haberi?
25. Hani, İbrahim'in yanına girmişlerdi de "Selam!" demişlerdi. İbrahim: "Selam! Tanınmayan bir topluluk bu." demişti.
26. Hemen ailesinin yanına gitti; semiz bir dana getirdi.
27. Danayı misafirlerin önüne sürdü. "Yemez misiniz?" dedi.
28. O arada, içine bunlardan bir kuşku düştü. "Korkma!" dediler. Ve ona bilgin bir oğlan müjdelediler.
29. Derken, karısı bir çığlık içinde döndü; yüzüne vurarak şöyle dedi: "Ben, doğurma yaşını geçmiş bir kocakarıyım!"
30. Dediler ki: "Rabbin öyle buyurmuştur. Hüküm ve hikmet sahibi O'dur, en iyisini bilen de O'dur.
31. İbrahim sordu: "Amacınız ne, ey elçiler?"
32. Dediler: "Biz, suçlulardan oluşan bir topluma gönderildik."
33. "Üzerlerine çamurdan taş atalım diye."
34. "Rabbin katında, sınır tanımazlar için işaretlenmiş taşlar."
35. Orada, müminlerden kim varsa çıkardık.
36. Artık orada, bir ev dışında, müslümanlardan/Allah'a teslim olanlardan hiç kimse bulamıyorduk.
37. Acıklı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık;
38. Mûsa'da da. Biz onu açık bir kanıtla Firavun'a gönderdik.
39. O tüm gücüyle/tüm seçkin adamlarıyla birlikte yüz çevirdi ve şöyle dedi: "Bir büyücü yahut mecnun."
40. Bunun üzerine, onu da ordusunu da yakalayıp suyun ortasına fırlattık. Kendi kendini kınayıp duruyordu.
41. Âd kavminde de bir ibret var. Onlar üzerine, her şeyi yerinden söken rüzgârı göndermiştik.
42. Üzerinden geçtiği her şeyi kül haline getirmeden bırakmıyordu.
43. Semûd'da da bir ibret var. Onlara şöyle denmişti: "Bir vakte kadar yiyip içip eğlenin."
44. Daha sonra onlar, Rablerinin emrine kafa tuttular da gözleri baka baka yıldırım kendilerini yakaladı.
45. Ne kalkıp kaçabildiler ne de kendilerine yardım eden oldu.
46. Daha önce de Nûh kavmini batırmıştık. Çünkü onlar da doğruluktan ayrılmış bir topluluktu.
47. Göğe gelince, onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz, biz, genişleticileriz.
48. Yeri de biz döşedik. Ne güzel döşeyicileriz!
49. Herşeyden iki çift yarattık ki düşünüp anlayabilesiniz.
50. O halde Allah'a kaçın/sığının! Ben size O'ndan gelmiş açıklayıcı bir uyarıcıyım.
51. Allah'ın yanına başka bir ilah koymayın! Ben size O'ndan gelmiş açıklayıcı bir uyarıcıyım.
52. İşte böyle! Onlardan önce herhangi bir resul geldiğinde, mutlaka şöyle dediler: "Ya büyücüdür ya deli."
53. Bunu aralarında vasiyetleştiler mi? Hayır, azıp sapmış bir topluluk bunlar.
54. Artık onlardan yüz çevir. Sen bu yüzden kınanmayacaksın.
55. Hatırlat/öğüt ver; çünkü hatırlatıp öğüt vermek müminlere yarar sağlar.
56. Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri/benim için iş yapıp değer üretmeleri dışında bir şey için yaratmadım.
57. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni yedirip doyurmalarını da istemiyorum.
58. Hiç kuşkusuz, Allah Rezzâk'tır, bol bol rızık verir. Kuvvet sahibidir, Metîn'dir, güçlü ve dayanıklıdır.
59. Şu bir gerçek ki, zulmedenlerin, tıpkı arkadaşlarının günahları gibi günahları vardır. O halde acele etmesinler.
60. O vaat edildikleri günlerinden dolayı vay kâfirlerin haline!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: