Meal Seç / Sure Seç

AL-MAA'UUN Suresi

(INDONESIAN) QURAN


107 - AL-MAA'UUN
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
        
1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,
5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya,
6. orang-orang yang berbuat ria.
7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: