Meal Seç / Sure Seç

ADİYAT Suresi

KURAN ( TÜRKÇE ALFABELİ ARAPÇA )


100 - ADİYAT
Bismillahirrahmanirrahim
        
1. Vel adiyati dabha
2. Fel muriyati kadha
3. Fel muğırati subha
4. Fe eserne bihı nak'a
5. Fe vesatne bihı cem'a
6. İnnelinsane li rabbihı le kenud
7. Ve innehu ala zalike le şehıd
8. Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9. E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
10. Ve hussıle ma fis sudur
11. İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: