Meal Seç / Sure Seç

KAARİA Suresi

KURAN ( TÜRKÇE ALFABELİ ARAPÇA )


101 - KAARİA
Bismillahirrahmanirrahim
        
1. El kariah
2. Mel kariah
3. Ve ma edrake mel kariah
4. Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5. Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6. Fe emma men sekulet mevazınüh
7. Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8. Ve emma men haffet mevazınüh
9. Fe ümmühu havıyeh
10. Ve ma edrake mahiyeh.
11. Narun hamiyeh
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: