Meal Seç / Sure Seç

FATİHA Suresi

KURAN ( TÜRKÇE ALFABELİ ARAPÇA )


1 - FATİHA
Bismillahirrahmanirrahim
        
1. Bismillahirrahmanirrahim
2. El hamdü lillahi rabbil alemin
3. Er rahmanir rahıym
4. Maliki yevmid din
5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn
6. İhdinas sıratal müstekıym
7. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: