Meal Seç / Sure Seç

Naziat Suresi

(TÜRKÇE) KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALI


( SUAT YILDIRIM )

79 - Naziat
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla
        
1. Var gücüyle koşanlar,
2. Neş'e ve şevkle yürüyenler,
3. Yüzüp yüzüp gidenler,
4. Yarışıp geçenler
5. İşleri düzenleyip yönetenler, hakkı için ki: (kıyamet gerçektir, hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz!)
6. Günü gelince, sura ilk üfleme, yeri şiddetli bir depremle yıkacak!
7. Onu izleyen ikinci üfleme herkesi mezarından kaldıracak!
8. O gün kalpler güp güp atacak
9. Gözler yere eğilecek
10, 11, 12. İnkârcılar alay ederek şöyle derler: "Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!"
13, 14. Fakat olay (zor değil,) bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler!
15. Mûsa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi?
16. Hani Rabbi ona kutlu Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti:
17. $15
18. "Firavuna git, zira o iyice azdı!Ona de ki: kendini arındırmaya gönlün var mı?
19. "İster misin Seni Rabbine kavuşturan yola vurayım.Böylece Sen de O'na saygı duyasın?"
20. Ona en büyük mûcizeyi gösterdi.
21. Fakat o buna "yalan" dedi ve isyan etti.
22. Sonra sırtını dönüp Mûsâ'ya karşı bir çalışma içine girdi.
23, 24. Adamlarını topladı ve onlara: "Sizin en yüce rabbiniz benim!" dedi.
25. Allah da onu dünyada da, âhirette de şiddetle cezalandırdı.
26. Bu da Rabbini sayacak kimselere bir ibret oldu.
27. Siz ey haşri inkâr edenler: Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök âlemini mi?İşte bakın: Allah onu nasıl da sağlam bina etti!
28. Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı.
29. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı.
30. Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı.
31. Oradan sularını, otlaklarını çıkardı.
32. Dağlarını oturttu.
33. Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın hayat için yaptı.
34. Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman,
35. İnsan neyin peşinde koştuğunu anlar ama, artık iş işten geçer.
36. Cehennem her görene, apaçık görünür.
37. Artık kim azdıysa,
38. Âhireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse,
39. Onun varacağı yer, olsa olsa cehennemdir!
40. Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa,ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse,
41. Onun varacağı yer de olsa olsa cennettir!
42. Sana kıyamet saatini sorarlar: "Demir atması ne zaman?" diye.
43. Sen nerede, onun vaktini bildirmek nerede?
44. Onun sonu Rabbine varır, kesin bilgisi O'na aittir.
45. Sana düşen sadece: ondan korkanı uyarmaktır.
46. Onu gördükleri gün öyle gelir ki onlara:Yalnız bir akşam veya bir sabah faslı durdular dünyada.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: