Meal Seç / Sure Seç

Tekvir Suresi

(TÜRKÇE) KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALI


( SUAT YILDIRIM )

81 - Tekvir
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla
        
1. Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman;
2. Yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman,
3. Dağlar yürütüldüğü zaman,
4. Doğurmak üzere olan develer, kıyılmaz mallar terk edildiği zaman,
5. Vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı zaman,
6. Denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman,
7. Nefisler eşleştirildiği, ruhlar bedenlere girdiği zaman,
8. Diri diri gömülen kız çocuğuna,
9. Hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
10. Hesap defterleri açıldığı zaman...
11. Gök cisimleri yerlerinden kaydırıldığı zaman,
12. Cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman...
13. Cennet yaklaştırıldığı zaman...
14. İşte o zaman... Her insan hazırladığını, ortaya ne koyduğunu anlayacaktır.
15. Bakın: Gündüzün sinip gizlenen yıldızlara...
16. Dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere...
17. Geçmeye başladığı dem geceye...
18. Nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki:
19. Kur'ân, değerli bir Elçinin, Cebrail'in getirip okuduğu sözdür!
20. O Elçi ki çok kuvvetlidir. Yüce Arş sahibi Allah'ın nezdinde pek itibarlıdır.
21. Göklerde ona itaat edilir, vahiyler ona emanet edilir.
22. Şunu da bilin ki, içinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir.
23. O, vahyi getiren elçi Cebrail'i, apaçık ufukta görmüştü.
24. O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır.
25. Bu söz, hele hele, kovulmuş şeytanın sözü hiç değildir!
26. O halde siz nereye gidiyorsunuz öyle, neden bahsediyorsunuz?
27, 28. Bu, olsa olsa bütün âlemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler.
29. Ama bu iş sizin istemenizle değil, ancak Rabbülâlemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: