Meal Seç / Sure Seç

De Dageraad (Al-Fadjr) Suresi

(DUTCH) QURAN


89 - De Dageraad (Al-Fadjr)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
        
1. Bij de dageraad,
2. En de tien nachten,
3. En het even en het oneven
4. En de nacht als deze vervaagt;
5. Daarin is zeker genoeg bewijs voor een man van begrip.
6. Weet gij niet hoe uw Heer met de Aad handelde?
7. Het volk van Iram dat verheven gebouwen bezat,
8. Wier gelijken nog in geen enkele stad zijn voortgebracht,
9. En met de Samoed die de rotsen in het dal uithieuwen?
10. En met Pharao, de heer der grote scharen?
11. Die zich in de steden aan overtreding overgaven.
12. En veel verderf daarin aanrichtten.
13. Daarom, deed uw Heer een roede der kastijding over hen nederdalen.
14. Voorwaar, uw Heer is waakzaam.
15. Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem beproeft door hem te roemen en door hem gunsten te bewijzen, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij geerd."
16. Maar wanneer Hij hem beproeft door hem in zijn levensonderhoud te beperken, zegt hij: "Mijn Heer heeft mij onteerd."
17. Neen, maar gij ontziet de wees niet.
18. Noch spoort elkander aan, de armen te voeden,
19. En gij verslindt het erfdeel in zijn geheel
20. En gij houdt te veel van weelde.
21. Neen, wanneer de aarde aan stukken wordt geschud,
22. En uw Heer komt en de engelen in rijen gerangschikt zijn,
23. Op die Dag zal de hel (hem) worden getoond; op die Dag zal de mens de vermaning willen volgen, maar hoe zal de vermaning hem kunnen baten?
24. Hij zal zeggen: "o had ik (vroeger), voor dit leven iets verricht."
25. Niemand straft zoals Hij op die Dag zal straffen.
26. Noch boeit iemand zoals Hij zal boeien.
27. Maar gij, o ziel in vrede!
28. Keer tot uw Heer terug, verblijd in Allah's welbehagen.
29. Ga daarom in onder Mijn dienaren,
30. En ga Mijn paradijs binnen.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: