Meal Seç / Sure Seç

Buruc Suresi

TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ


( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )

85 - Buruc
Bismillahirrahmanirrahim
        
Mekke'de inmiştir. 22 ayet, 109 kelime, 458 harftir.
1. O burçlara sahip gök yüzüne,
2. o va'dolunan güne,
3. o şahitlik edecek ve şahitlik edilecek olana yemin olsun ki,
4. o hendek sahiplerine la'net edildi.
5. O çıralı ateş sahiplerine.
6. O zaman ki, çevresinde oturmuşlardı.
7. Müminlere yaptıklarını bizzat seyrediyorlardı.
8. Onlara sadece güçlü ve övgüye layık Allah'a iman etmeleri yüzünden kızıyorlardı.
9. O ki, göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve Allah, herşeye şahittir.
10. İnanan erkeklere ve inanan kadınlara eziyet edip de sonra tevbe etmeyenlere kesinlikle cehennem azabı vardır ve de yangın azabı!
11. İman edip iyi işler yapanlara ise muhakkak altından ırmaklar akan cennetler vardır, işte o büyük kurtuluş odur!
12. Gerçekten Rabbinin tutuşu çok şiddetlidir.
13. Çünkü yoktan var eden de, tekrar dirilten de odur.
14. Bununla beraber, çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur.
15. Arş'ın sahibidir, şanı yücedir.
16. Dilediğini yapandır.
17. O orduların kıssası sana geldi ya?
18. Firavun'un ve Semud'un kıssası?
19. Fakat o küfredenler hala bir yalanlama içindeler.
20. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.
21. Fakat o, şanlı bir Kur'an'dır,
22. Levh-i Mahfuz'dadır.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: