Meal Seç / Sure Seç

Nebe Suresi

TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ


( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )

78 - Nebe
Bismillahirrahmanirrahim
        
Mekke'de inmiştir. 40 ayet, 173 kelime, 770 harftir.
1. Neden soruşuyorlar?
2. O büyük peygamberlik haberinden
3. ki Onlar onda görüş ayrılığına düşüyorlar.
4. Hayır, ileride bilecekler!
5. Hayır, hayır, ileride bilecekler!
6. Biz, yeryüzünü bir döşek yapmadık mı?
7. Dağları da birer kazık (yapmadık mı)?
8. Sizleri çift çift yarattık.
9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
10. Geceyi bir örtü yaptık.
11. Gündüzü bir geçim vakti yaptık.
12. Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.
13. İçlerine parıl parıl parlayan bir kandil astık.
14. O yoğun bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.
15. Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.
16. Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler.
17. Şüphesiz ki, o fasıl (kıyamet) günü belirlenmiş bir vakit olmuştur.
18. Sur'a üfürüldüğü gün, bölük bölük gelirsiniz!
19. Gökde açılmış, kapılar oluşmuştur.
20. Dağlar yürütülmüş, bir serap olmuştur.
21. Şüphesiz, cehennem bir gözetleme yeri olmuştur.
22. Azgınlara bir barınak olmuştur.
23. İçinde devirlerce kalacaklardır.
24. Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.
25. Yalnızca bir kaynar su ve irin.
26. Yaptıklarına tamamen uygun bir ceza olarak.
27. Çünkü onlar, hiçbir hesap ummazlardı.
28. Ayetlerimize yalan diye diye tam bir yalancı olmuşlardı.
29. Biz ise her şeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.
30. Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!
31. Şüphesiz, takva sahipleri için bir kurtuluş ve murada erme var
32. Bahçeler var, bağlar var.
33. Turunç göğüslü yaşıt (kızlar) var.
34. Dopdolu bir kadeh var.
35. Orada ne boş bir laf işitirler ne de bir yalan isnadı.
36. Rabbinden bir karşılık ki, yeter mi yeter!
37. O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. O'na bir hitapta bulunma gücüne sahip olamazlar.
38. Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf saf kıyama duracakları gün, Rahman'ın izin verdiğinden başka hiç kimse konuşamaz; o da doğruyu konuşacaktır.
39. O gün gerçektir, o halDe dileyen Rabbine varacak bir yüz edinsin, bir yol tutsun!
40. Çünkü Biz size yakın bir azabı ihtar ettik. O gün kişi ellerinin önceden gönderdiğine bakacak ve kafir ise: "Ah ne olurdu ben bir toprak olsaydım!" diyecektir.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: