Meal Seç / Sure Seç

Hakka Suresi

TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ


( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )

69 - Hakka
Bismillahirrahmanirrahim
        
Mekke'de inmiştir. 52 ayet, 490 kelime, 1650 harftir.
1. O hak olan (kıyamet).
2. Nedir o hak olan (kıyamet)?
3. Ve sana dirayetle ne bildirdi, o hak olan (kıyamet)in ne olduğunu?
4. Semud ve Ad inanmadı o (beyinlerinde patlayacak) kıyamete!
5. Semud haddi aşan (korkunç bir gürültü) ile yok edildi.
6. Ad ise şiddetli bir rüzgar, azgın bir fırtına ile yok edildi.
7. Allah, köklerini kesmek için onu yedi gece, sekiz gündüz aralıksız onların üzerine musallat etti. Bir de görürsün o topluluğu ki, o süre zarfında içleri kof hurma kütükleri gibi yıkılıp kalmışlar.
8. Bak şimdi görebilir misin onlardan bir kalıntı?
9. Firavun da, ondan öncekiler de attı üstüne getirilen o ülkeler(in halkı Lut kavmi) de hep o hatayı işlediler.
10. Hep Rablerinin peygamberine karşı geldiler; o da onları gittikçe artan bir tutuşla alıverdi.
11. Oysa Biz, o su kabardığı zaman sizi akan gemide taşıdık.
12. Onu sizlere bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye.
13. Çünkü Sur'a bir tek üfleme üflendiğinde,
14. o yer ve dağlar yükletilip arkasından bir çarpılış çarpıldıklarında,
15. işte o zaman o kıyamet kopmuş olacaktır.
16. Ve gök yarılmış, o da o gün sarkmıştır.
17. Melek de kenarları üzerindedir ve üstlerinde o gün Rabbinin Arş'ını sekiz melek taşır.
18. O gün (sorguya) arzolunursunuz; öyle ki, gizli bir haliniz kalmaz.
19. işte o zaman, kitabı sağından verilen der: "Alın okuyun kitabımı!
20. Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim."
21. Artık o hoşnut bir hayattadır.
22. Yüksek bir cennettedir.
23. Devşirmeleri (meyveleri) yakındadır.
24. Yiyin, için, afiyet olsun; geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak!
25. Ancak kitabı sol tarafından verilen der ki: "Eyvah! Keşke kitabım verilmeseydi bana!
26. Ve hesabımın ne olduğunu öğrenmeseydim!
27. Ne olurdu o ölüm iş bitiren olsaydı!
28. Malım benden yana hiç bir şeye yaramadı.
29. Mahvoldu saltanatım, gücüm!"
30. Tutun onu, hemen bağlayın onu!
31. Sonra ancak cehenneme yaslayın onu!
32. Sonra da boyu yetmiş arşın bir zincirde yollayın onu!
33. Çünkü o, şanı yüce Allah'a inanmıyordu.
34. Yoksulun yiyeceğine hiç bakmıyordu.
35. Bugün de ona burada kanı sıcak bir yakın yoktur.
36. Bir irinden başka bir yiyecek de yoktur.
37. Onu günahkar canilerden başka kimse yemez.
38. Artık yok, yemin ederim gördüklerinize
39. ve görmediklerinize!
40. O (Kur'an), hiç şüphesiz şanlı bir peygamberin getirdiği sözdür.
41. Ve O, bir şair sözü değildir. Siz pek az inanıyorsunuz!
42. Bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz!
43. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.
44. O Bizim adımıza bazı laflar uydurmaya kalkışsaydı,
45. Elbette Biz onu, o yüzden yeminiyle yakalar (kuvvetle tutar hıncını alır)dık!
46. Sonra da onun iliğini keser atardık.
47. O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.
48. Ve o, hiç şüphesiz takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür.
49. Bununla beraber Biz biliyoruz ki, sizden inanmayanlar var.
50. Ve kesinlikte o, kafirler için bir hasret (vahlanma) vesilesidir.
51. O, hiç şüphesiz, gerçeğin ta kendisidir.
52. Haydi, Rabbinin yüce ismi ile tesbih et!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: