Meal Seç / Sure Seç

Saffat Suresi

TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ


( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )

37 - Saffat
Bismillahirrahmanirrahim
        
Mekke'de inmiştir. 182 ayet, 860 kelime, 3826 harftir.
1. Andolsun o kuvvetlere, o saf bağlayıp duranlara.
2. o haykırıp da sürenlere
3. ve o yolda (Allah'ın) uyarı(sını) okuyanlara ki,
4. ilahınız birdir sizin.
5. Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbi ve bütün doğuların Rabbidir.
6. Bakınız Biz o dünya göğünü (yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla donattık.
7. İtaata yanaşmaz her şeytandan koruduk.
8. Onlar yüce meclisi dinleyemezler. Kovulmak için her taraftan sıkıya (ateş mermiye) tutulurlar. Onlara ayrılmaz bir azap vardır.
9. Uzaklaştırılırlar. Onlara ardı arkası kesilmez bir azab vardır.
10. Ancak bir çalıp çarpan (olursa), onunda peşine delip geçen bir ateş takılır.
11. Şimdi sor onlara: "Yaratılışça kendileri mi daha çetin, yoksa Bizim yarattıklarımız mı?" Biz kendilerini cıvık bir çamurdan yarattık.
12. Fakat sen hayrettesin, onlar ise alay ediyorlar.
13. Uyarıldıklarında da düşünmüyorlar.
14. Bir mucize gördükleri zaman da alaya atıyorlar.
15. Ve diyorlar ki: "Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir.
16. Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman mı biz tekrar dirilecek mişiz?
17. Önceki atalarımız da mı?"
18. Deki: "Evet! Hem de çok aşağılanmış olarak!"
19. Çünkü o zorlu bir kumandadan ibarettir ki, hemen gözleri açılıverir.
20. "Eyvah bizlere! Bu o ceza günüdür." derler.
21. "İşte bu, o sizin yalan dediğiniz ayırt etme günüdür."
22. O zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri Toplayın mahşere, toplayın da götürün onları Sırat'a, cehennem köprüsüne doğru ve tutuklayın onları çünkü sorguya çekilecekler.
23. Toplayın mahşere o zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri. Toplayın da götürün onları sırata (cehennem köprüsüne) doğru.
24. Ve durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler.
25. "Ne oldu sizlere yardımlaşmıyorsunuz?"
26. Hayır bugün onlar teslim olmuşlardır.
27. Birbirlerine dönmüş soruşuyorlar:
28. "Siz bize sağdan gelir alaka gösterip duruldunuz." (aldatırdınız.) derler.
29. (Bunlar da): "Hayır, siz inanmamıştınız,
30. bizim size karşı zorlayacak bir gücümüz de yoklu; fakat siz azmış bir kavimdiniz;
31. onun için üzerimize Rabbimizin sözü hak oldu. Muhakkak hepimiz tadacağız;
32. evet biz sizi kışkırttık. Çünkü biz azgındık!"
33. O halde hepsi o gün azapta ortaktırlar.
34. İşte Biz suçlulara böyle yaparız.
35. Çünkü onlar kendilerine: "Allah'tan başka ilah yoktur." denildiği zaman kafa tutuyorlardı.
36. Ve "Biz hiç deli bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?" diyorlardı.
37. Hayır, o hak ile geldi ve bütün peygamberleri doğruladı.
38. Elbette siz o acı azabı tadacaksınız.
39. Bununla beraber başka değil, hep yaptığınız amellerinizle cezalandırılacaksınız.
40. Ancak Allah'ın ihlasa mazhar kılınmış kulları müstesnadır.
41. İşte onlar için belli bir rızık vardır.
42. Meyveler vardır. Onlara daima ikram edilir.
43. Naim cennetlerinde.
44. Karşılıklı tahtlar üzerinde.
45. Akan kaynaktan dolu kadehlerle kendilerine pırlanılır (sunulur).
46. Bembeyaz, içenler için lezzetli.
47. Onda ne bir zarar vardır ne de başlarına vurur.
48. Yanlarında bakışlarını kendilerinden ayırmayan iri gözlü dilberler.
49. Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurtalar gibidirler.
50. Derken birbirlerine dönmüş soruşuyorlar.
51. İçlerinden bir sözcü: "Benim bir arkadaşım vardı."
52. Dedi ki: "Sen gerçekten inananlardan mısın?
53. Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman gerçekten biz cezalanacak mıyız?"
54. "Nasıl bir bakıştırır mısınız (seyretmek ister misiniz]?" der.
55. Derken bakmış, onu cehennemin ta ortasında görmüş.
56. "Vallahi doğrusu sen az daha beni helak edecektin!" der.
57. Rabbimin nimeti olmasaydı ben de buraya celbedilmişlerden olacaktım.
58. Nasılmış bak? Biz ilk ölümümüzden başka ölecek değiliz ve biz azaba uğrayacak da değiliz.
59. "Nasılmış bak. Biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek miymişiz? Biz azaba uğratılmayacak mıymışız?
60. İşte bu, hiç şüphesiz o büyük murat, büyük bir kurtuluştur.
61. Böyle bir murat için çalışsın çalışan erler.
62. Nasıl, konmak için bu mu hayırlı yoksa o zakkum ağacı mı?
63. Biz onu zalimler için bir fitne kılmışızdır.
64. O bir ağaçtır ki cehennemin dibinde çıkar.
65. Tomurcukları şeytanların başları gibidir.
66. Mutlaka onlar ondan yiyeceklerdir; yiyecekler de ondan karınlarını dolduracaklardır.
67. Sonra onların üzerine kaynar sudan bir haşlamaları vardır.
68. Sonra da dönüşleri şüphesiz cehennemedir.
69. Çünkü onlar babalarını sapıklık içinde buldular.
70. Şimdi de onların izlerince koşturuluyorlar.
71. Gerçekten onlardan önce eskilerin çoğu sapıklıkta idiler.
72. Andolsun ki, içlerinden uyarıcı peygamberler de gönderdik,
73. Sonra da bak o uyarılanların sonu nasıl oldu?
74. Ancak Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka.
75. Andolsun ki, Nuh Bize seslenmişti. Biz de gerçekten ne güzel icabet edenleriz!
76. hem onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık.
77. Hem onun neslini sürekli kalanlar kıldık.
78. Hem de sonradan gelenler içinde namım bıraktık.
79. "Bütün alemler içinde Nuh'a selam !"
80. İşte Biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız.
81. Çünkü o Bizim mü'min kullarımızdandı.
82. Sonra da diğerlerin! suda boğduk.
83. Şüphesiz İbrahim de onun kolundandı.
84. Çünkü Rabbine tertemiz bir kalb ile geldi;
85. çünkü babasına ve kavmine şöyle dedi : "Siz nelere tapıyorsunuz?
86. Yalancılık etmek için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz?
87. Siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz?"
88. Derken yıldızlara bir göz attı:
89. "Ben hastayım" dedi.
90. O zaman arkalarını dönerek başından kaçışıverdiler.
91. Derken bir kurnazlıkta onların ilahlarına vardı da "Buyursanıza, yemez misiniz?" dedi.
92. "Neyiniz var konuşmuyorsunuz?" diyerek yaklaşıp onlara kuvvetli bir darbe indirdi.
93. Nihayet bir yolunu bulup onlara kuvvetli bir darbe indirdi.
94. Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yöneldiler.
95. "A, siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" dedi.
96. Halbuki sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı.
97. "Haydi, bunun için bir bina yapın ve bunu ateşe atın!" dediler.
98. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de tuttuk kendilerini daha alçak (bir duruma) düşürdük.
99. Bir de dedi ki: "Ben Rabbime gidiyorum, O bana yolunu gösterir.
100. Rabbim, bana iyilerden (bir evlat) ihsan et!"
101. Biz de ona uslu bir oğul müjdeledik.
102. (Oğlu) yanında koşma çağına gelince : "Yavrum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün?" dedi. (Çocuk da): "Babacığım sana ne emrediliyorsa yap! Beni inşaallah sabredenlerden bulacaksın!" dedi.
103. Ne zaman ki ikisi de bu şekilde (Allah'a) teslim oldular, (İbrahim) onu tuttu şakağına yıktı (şakağı üzerine yatırdı).
104. Ve ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim!
105. Rüyaya gerçekten sadakat gösterdin, işte Biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız."
106. "Şüphesiz ki bu apaçık ve kesin bir imtihandı." dedik.
107. Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik.
108. Sonradan gelenler içinde kendisine iyi bir nam bıraktık.
109. Selam İbrahim'e!
110. İşte iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız.
111. Çünkü o Bizim mü'min kullarımızdandı.
112. Bir de onu salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak ile müjdeledik.
113. Hem ona hem İshak'a bereketler verdik, ikisinin neslinden de hem güzel davrananlar var, hem de açıkça kendi nefsine zulmedenler var.
114. Andolsun ki,Musa ile Harun'u da minnettar ettik.
115. Hem kendilerini ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık,
116. hem yardım ettik onlara da, galip gelenler onlar oldular.
117. Hem kendilerine o belli Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.
118. Kendilerini doğru yola çıkardık.
119. Sonrakiler içinde namlarına şunu bıraktık:
120. "Selam Musa ile Harun'a!"
121. İşte Biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız.
122. Çünkü ikisi de Bizim mü'min kullarımızdandı.
123. Şüphesiz İlyas da gönderilen peygamberlerdendir.
124. Kavmine şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?
125. O en güzel yaratanı bırakıp da Ba'le mi yalvarıyorsunuz?
126. Rabbiniz ve önceki atalarınızın Rabbi olan Allah'ı" demişti.
127. O zaman onu yalanladılar. Şüphesiz ki onlar da (cehenneme atılmak üzere) hazır bulunduruldular.
128. Allah'ın ihlaslı kulları müstesna.
129. O'na da sonrakiler içinde şunu bıraktık:
130. "Selam İlyas 'a!"
131. İşte Biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız.
132. Çünkü o Bizim mü'min kullarımızdandı.
133. Şüphesiz Lut da gönderilen peygamberlerdendir.
134. Onu ve bütün ailesini kurtardık;
135. geride batanlar arasında kalan bir kadın hariç.
136. Sonra diğerlerini yerle bir ettik.
137. Ve siz sabahları onlara uğrar ve üzerlerinden geçersiniz,
138. geceleyin de; hala akıl edip düşünmez misiniz?
139. Şüphesiz Yunus da gönderilen peygamberlerdendir.
140. Hani bir vakit dolu gemiye kaç(ıp sığın)mıştı,
141. kur'a çekişmişti de (gemiden) kaydırılanlardan olmuştu.
142. Derken (denize atıldı ve) kendisini balık yuttu. Pişmandı.
143. Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı,
144. muhakkak diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
145. Hemen Biz onu hasta bir halde bir alana çıkardık,
146. Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik.
147. Ve onu (Yunus'u) yüzbin insana peygamber olarak gönderdik ve hatta artıyorlardı.
148. O zaman iman ettiler de onları bir zamana kadar yararlandırdık.
149. Şimdi sor o seninkilere: "Kızlar Rabbine, oğullar onlara öyle mi?
150. Yoksa Biz melekleri dişi yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış?"
151. Ha!.. Onlar şüphesiz uydurdukları iftiralardan dolayı:
152. "Allah doğurdu." derler. Ve bunlar gerçekten yalancıdırlar.
153. (Allah) kızları oğullara tercih mi etmiş?
154. Nah sizlere! Nasıl hükmediyorsunuz?
155. Hiç mi düşünmezsiniz
156. Yoksa sizin için açık bir ferman mı var ?
157. O halde getirin kitabınızı doğru söylüyorsanız?
158. Bir de Allah ile cinler arasında bir soy bağı uydurdular. Andolsun cinler bilirler ki onlar huzura celbedileceklerdir.
159. Allah onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir.
160. Fakat Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka.
161. Çünkü siz ve taptıklarınız,
162. Allah'a karşı kimseyi baştan çıkaramazsınız,
163. Cehenneme saldıran kimseden başkasını.
164. (Melekler) : "Bizden her birimizin belli bir makamı vardır.
165. Elbette biziz o saf saf dizilenler, biziz ;
166. elbette biziz o tesbih edenler, biziz." Derler
167. Ve gerçek (şu ki, daha) önce şöyle diyorlardı:
168. "Eğer yanımızda önceki (ümmet)lerden bir kitap olsaydı,
169. herhalde Allah'ın ihlas ile seçilmiş kullarından olurduk."
170. Fakat şimdi O'nu inkar ettiler, artık ileride bilecekler.
171. Andolsun ki peygamberlikte gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir:
172. "Onlar (varya), elbette onlar muhakkak muzaffer olacaklardır.
173. Ve elbette Bizim askerlerimiz mutlaka onlar galip geleceklerdir.
174. Onun için bir süreye kadar onlardan yüz çevir.
175. Gör onları(n akibeti ne olacak! Onlar da) yakında göreceklerdir.
176. Ve şimdi onlar. Bizim azabımıza uğramakta acele mi ediyorlar?
177. Fakat (azap) onların sahasına indiği zaman o acı haber verilenlerin sabahı ne fenadır!
178. Yine sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir;
179. gör (ne olacak akibetleri. Onlar da) yakında göreceklerdir.
180. Güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların isnat enikleri vasıflardan münezzehtir.
181. Selam tüm peygamberlere!
182. Ve hamd alemlerin Rabbi Allah'a!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: