Meal Seç / Sure Seç

Müzzemmil Suresi

TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ


( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )

73 - Müzzemmil
Bismillahirrahmanirrahim
        
Mekke'de inmiştir. 20 ayet, 258 kelime. 888 harftir.
1. Ey o örtünen,
2. gece kalk, pek azı hariç,
3. yarısı, yahut ondan biraz eksilt (yarısından az kalk)
4. veya artır (buna ilave et, yarısından ziyade kıl) ve Kur'an'ı ağır ağır, güzel güzel oku!
5. Çünkü Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz;
6. Çünkü gece neşesi, hem daha dokunaklı hem de deyişçe daha sağlamdır.
7. Çünkü sana gündüzün uzun bir yüzüş vardır (birçok meşguliyetin vardır).
8. Rabbinin ismini an ve herşeyden kesilerek O'na çekil (O'na bütün varlığınla yönel)
9. O doğunun ve batının Rabbi'dir. O'ndan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut!
10. Başkalarının sözlerine sabret ve onları güzel bir terkedişle terket
11. Refah ve zevk sahibi o inkarcıları Bana bırak ve onlara biraz mühlet ver!
12. Çünkü Bizim yanımızda bukağılar ve ateş var,
13. boğazda kalan bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
14. 0 gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecektir!
15. Haberiniz olsun Biz size üzerinize şahit olacak bir peygamber gönderdik, tıpkı Firavun'a peygamber gönderdiğimiz gibi;
16. Firavun o peygambere isyan etti de Biz onu vahim bir tutuşla tuttuk alıverdik!
17. halde eğer inkar ederseniz, çocukları ak saçlı kocalara (ihtiyarlara) çevirecek olan o günde nasıl korunursunuz?
18. Gök onun dehşetiyle çatlamıştır ve O'nun va'di yerine getirilmiştir.
19. İşte bu, bir öğüttür; artık dileyen Rabbine (varan) bir yol tutar!
20. Gerçekten Rabbin biliyor ki sen, muhakkak gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçiriyorsun, beraberinde bulunan bir grup da (böyle yapıyor). Oysa geceyi, gündüzü Allah takdir eder. Sizin bundan ötesini başaramayacağınızı bildiği için size lütuf ile muamelede bulundu. Bundan böyle Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun; O, içinizden hastaların olacağını, diğer bir kısmının Allah'ın lütfundan bir kar aramak üzere yeryüzünde yol tepeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bilmektedir; O halde o (Kur'an)dan kolayınıza geleni okuyun; namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a karz-ı hasen verin! Kendi hesabınıza hayır olarak ne (iyilik) yapıp gönderirseniz, onu Allah yanında daha hayırlı ve karşılık olarak daha büyük bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin! Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: