Meal Seç / Sure Seç

Müddessir Suresi

TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ


( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )

74 - Müddessir
Bismillahirrahmanirrahim
        
Mekke'de inmiştir. 56 ayet, 255 kelime, 1010 harftir.
1. Ey (sarılıp) bürünen,
2. kalk artık uyar,
3. ve Rabbini artık büyükle,
4. elbiseni artık temizle,
5. pislikleri artık uzaklaştır,
6. çoksunarak (yaptığını çok görerek) başa kakma
7. ve Rabbin (rızası) için sabret!
8. Çünkü o boru (Sur) bir öttürüldü mü,
9. işte o gün çok zorlu bir gündür,
10. kafirlere hiç kolay değildir!
11. Bana bırak temtek olarak yarattığım o herifi,
12. kendisine uzun boylu servet verdim,
13. göz önünde oğulları,
14. hem kendisine bir döşeyiş döşedim (şeref ve itibar verdim)!
15. Sonra o daha da arttırmamın hırsı içindedir!
16. Hayır! O Bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçı kesildi.
17. Ben onu dimdik sarpa sardıracağım...
18. Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti.
19. Kahrolası, nasıl ölçüp biçti!
20. Sonra (yine) kahrolası nasıl ölçüp biçti!
21. Sonra baktı,
22. sonra kaşını çattı ve ekşiyerek surat astı.
23. Sonra ardına dönüp büyüklük tasladı:
24. "Bu, dedi, başka değil sadece ötedenberi nakledilegelen bir sihirdir,
25. -insan sözünden başka birşey değildir!"
26. Onu Sekar'a yaslayacağım.
27. Sekar'ın ne olduğunu bilir misin?
28. Ne bir parça kor, ne bırakır.
29. İnsana susamış bir susuzdur,
30. Üzerinde ondokuz (bekçi-melek) vardır.
31. Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık, sayılarını da sadece inkarcılar için bir fitne vesilesi kıldık ki, kitap verilenler kesin inanç edinsin, inananların imanını arttırsın, kitap verilenlerle, müminler şüphelenmesin, kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler: "Allah bununla mesela ne demek istiyor?" desin, işte böyle Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğine de yola getirir. Rabbinin ordularını sadece kendisi bilir; ve o ancak düşünmek için insanlara bir öğüttür.
32. Hayır, hayır! O ay'a,
33. döndüğü an o geceye
34. açtığı sıra o sabaha andolsun ki,
35. Sekar muhakkak büyüklerin (belaların) biridir,
36. İnsanları ikaz etmek için;
37. içinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri!
38. Her nefis kazancına bağlıdır,
39. ancak sağın adamları,
40. Cennetlerdedir; soruşur dururlar
41. suçlulardan;
42. "Sizi Sekar'a sokan nedir?" diye;
43. (Onlar) derler: "Biz namaz kılanlardan değildik,
44. fakirlere yemek yedirmezdik,
45. batakçılarla dalar giderdik
46. ve hesap gününe yalan derdik,
47. bize o ölüm gelinceye kadar!"
48. Fakat o zaman şefaatçilerin şefaati fayda vermez.
49. O öğütten yüz çevirirlerken şimdi ne mazeretleri var?
50. Sanki ürkmüş yaban eşekleri,
51. arslandan kaçmaktalar!
52. Yok! Onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler (ihtarnameler) dağıtılmasını istiyor.
53. Hayır! Doğrusu ahiretten korkmuyorlar.
54. Hayır, hayır! O muhakkak bir uyarıdır.
55. Dileyen onu düşünür,
56. Bununla beraber Allah dilemeyince, düşünmezler; koruyacak da O'dur, bağışlayacak da!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: